Έναρξη παραδόσεων των μαθημάτων ΥΝΕΦ241 και ΕΕΝΕΦ249


Οι παραδόσεις των μαθημάτων ΥΝΕΦ241 και ΕΕΝΕΦ249 θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 και την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021, αντίστοιχα, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν άμεσα στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος που τους αφορά.

ΚΥΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: - Νεοελληνική λογοτεχνία, γραμματεία και ιστορία των ιδεών, με έμφαση στην περίοδο 1800-1922 - Νεοελληνική λογοτεχνία, γραμματεία και ιστορία των ιδεών του ομογενειακού ελληνισμού της Ανατολής - Συγκρότηση πληροφοριακής βάσης δεδομένων για τα κείμενα, τις πηγές και τη βιβλιογραφία της πρώιμης νεοελληνικής γραμματείας - Πρόσληψη της πρώιμης νεοελληνικής γραμματείας στον ελλαδικό και βαλκανικό χώρο του 19ου αιώνα - Αναπαράσταση του τόπου στη λογοτεχνία (ο τόπος ως αφηγηματικός τρόπος)