ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΒΦ308 “ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ”


Το μάθημα ΕΕΒΦ308 Βυζαντινά γνωμολογικά κείμενα θα ξεκινήσει την Παρασκευή 08-10-2021.

Εκ μέρους της Καθηγήτριας κ. Μαρίας Τζιάτζη