Έναρξη παραδόσεων μαθημάτων ΑΕΦ101 (Τμήμα Α-Ι) & ΕΕΑΕΦ164


Η κυρία Σμαρώ Νικολαΐδου θα ξεκινήσει τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου την Τρίτη 12-10-2021 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος.

• Αρχαία Τραγωδία. • Θέματα αυτοαναφορικότητας-Μεταθέατρο. • Λυρική Ποίηση και Τραγωδία. • Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση (Επίνικοι, Διθύραμβοι). • Αρχαία Κωμωδία. • Μύθος και Λατρεία του Διονύσου. • Ιστοριογραφία (Ηρόδοτος, Θουκυδίδης).