Έναρξη παραδόσεων μαθημάτων ΑΕΦ103 & ΕΕΑΕΦ156


Τα μαθήματα του κου Μπουσέ θα αρχίσουν την Παρασκευή 15/10 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αποκλειστικά μόνο κατόπιν συνεννόησης στο e-mail: sbouses@helit.duth.gr