ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΦ221 (ΤΜΗΜΑ Α-Ι)


Ανακοινώνεται πως οι παραδόσεις του μαθήματος ΒΦ221 (Τμήμα Α-Ι) “Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία” θα ξεκινήσουν κανονικά και σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας την  Τρίτη 5 Οκτωβρίου και ώρα 15:00-18:00 στην αίθουσα Ε’.

Εκ μέρους του Καθηγητή κ. Γρηγόριου Παπαγιάννη