Έναρξη υποχρεωτικού φροντιστηρίου του μαθήματος ΛΦ121 και διευκρινιστικές οδηγίες


Οι παραδόσεις του υποχρεωτικού φροντιστηρίου του μαθήματος ΛΦ121 (και για τα δύο τμήματα Α-Μαλ και Μαμ-Ω) θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

  • Η παρακολούθηση του φροντιστηρίου είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος ΛΦ121 κατά τις εξεταστικές περιόδους του Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου είναι η επιτυχής εξέταση (βαθμός ίσος ή ανώτερος του πέντε) στην ΠΡΟΟΔΟ που θα διεξαχθεί στη διάρκεια του εξαμήνου.
  • Επιτρέπονται έως δύο (2) ΑΠΟΥΣΙΕΣ, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες. Σημειωτέον ότι φοιτητής ή φοιτήτρια που θα έχει υπερβεί το όριο των δύο (2) απουσιών στο σύνολο των δέκα (10) παραδόσεων του φροντιστηρίου, αποκλείεται από τη συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος ΛΦ121 όλων των εξεταστικών περιόδων, ασχέτως εάν έχει συμμετάσχει ή όχι στην πρόοδο.
  • Διευκρινίζεται ότι η υποχρεωτική παρακολούθηση του φροντιστηρίου του μαθήματος ΛΦ121, καθώς και η επιτυχής εξέταση στην πρόοδο ως  απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην τελική εξέταση του μαθήματος ισχύει μόνο για τους φοιτητές εγγραφής 2021-2022.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τρίτη 12:00-14:00 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Νεολατινική Λογοτεχνία - Πρόσληψη της κλασικής λατινικής λογοτεχνίας στην Αναγέννηση - Ιταλικός ουμανισμός