ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022


Ανακοινώνεται πως η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2021-2022 για τους φοιτητές του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας ορίζεται από τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 έως τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας του universis.duth.gr.

Καλούνται επίσης οι τριτοετείς φοιτητές να επιλέξουν Ειδίκευση κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται πως δεν θα υπάρξει όριο στις προσφερόμενες ελεύθερες επιλογές παρά μόνο στο μάθημα ελεύθερης επιλογής με κωδικό ΕΕΝΕΦ262 “Ερευνητικά Προβλήματα και Ζητήματα της Νεοελληνικής Φιλολογίας Ι” με διδάσκοντα τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Μαυρέλο, το οποίο ανέρχεται σε εξήντα (60).

Από τη Γραμματεία του Τμήματος