ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ COVID-19


Πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19

Διαδικασία ελέγχων τήρησης των μέτρων προστασίας

Ανακοίνωση για την προσέλευση φοιτητών στα μαθήματα