ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Α’ ΕΤΕΙΣ


Ανακοινώνεται πως έχει δοθεί παράταση για την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών εγγραφής για τους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας. Παρακαλούνται όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία ή έχουν εκκρεμότητες στα δικαιολογητικά τους να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους μέχρι την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 ακολουθώντας τις οδηγίες που τους έχουν δοθεί διαβάζοντας και τα μηνύματα από την πλατφόρμα.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος