Διεθνές Συνέδριο «Η Eλληνική Eπανάσταση και οι Ρουμανικές Χώρες» – Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου, Τμήμα Ρομανικών Γλωσσών και Λογοτεχνιών, Κλασικής Φιλολογίας και Νεοελληνικών Σπουδών, Τομέας Νεοελληνικών Σπουδών


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ