ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΑΜEΙΒΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.


Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας δέχεται για εκπόνηση μη αμειβόμενης Πρακτικής  Άσκησης φοιτητές του Τμήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν email στο:  aspartal@helit.duth.gr

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και την υποβολή και έλεγχο των παραδοτέων οι φοιτητές θα λάβουν σχετική βεβαίωση.

 

 

Η Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης

Καθηγήτρια Μαρία Τζιάτζη