ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Στο παρακάτω διάγραμμα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να δουν τα απαραίτητα βήματα για την ενεργή συμμετοχή τους στις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Δ.Π.Θ.