ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


Η Γραμματεία του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, λόγω υποστελέχωσης στο διοικητικό προσωπικό, θα εξυπηρετεί εφεξής και για όσο διάστημα χρειαστεί, τους φοιτητές και το κοινό, τηλεφωνικά και διά ζώσης, για δύο (2) ώρες ημερησίως και συγκεκριμένα από 9:00 – 11:00 π.μ. στα τηλέφωνα 2531039902 και 2531039903.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 5.11.2021

•Βυζαντινή λόγια ποίηση της μέσης και ύστερης βυζαντινής περιόδου (Ιωάννης Γεωμέτρης, Θεόδωρος Πρόδρομος, Μιχαήλ Χωνιάτης, Μανουήλ Φιλής, βυζαντινά αλφαβητάρια του 14ου αι.). •Βυζαντινή Υμνογραφία με έμφαση στον κριτικό σχολιασμό και τη νέα έκδοση κοντακίων του Ρωμανού του Μελωδού. •Βυζαντινή ρητορική (Θεοφύλακτος Αχρίδος) και Βυζαντινή επιστολογραφία κυρίως αυτή του 10ου αι. (Θεόδωρος Κυζίκου, Συμεών μάγιστρος και λογοθέτης του δρόμου). •Βυζαντινή Ιστοριογραφία (Άννα Κομνηνή). •Γνωμολογικά κείμενα (Βυζαντινές συλλογές γνωμικών των επτά σοφών, δελφικά γνωμικά των επτά σοφών, Comparatio Menandri et Philistionis).