ΜΑΘΗΜΑ ΚΦΙ503-ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ


Σας ενημερώνουμε πως το μάθημα ΚΦΙ503 Παπυρολογία, Παλαιογραφία και Κριτική των Κειμένων, με διδάσκοντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ιωάννη Ντεληγιάννη, θα γίνεται στο εξής στην αίθουσα του Π.Μ.Σ.

Γραμματεία Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας