ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμπλήρωση των μελών της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης έπειτα από παραίτηση μελών