ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 22/12/2021 ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ


update 29/12/2021:

Ανακοινώνεται ότι όσοι συμμετείχαν στην Ορκωμοσία, που πραγματοποίησε το Τμήμα στις 22/12/2021 θα μπορούν να παραλάβουν τα ψηφιακά υπογεγραμμένα πιστοποιητικά τους μέσα από την σελίδα https://students.duth.gr, από 30/12/2021 έως 20/01/2022.

update 17/12/2021:

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

update 14/12/2021:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥΣ

update 2/12/2021:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την παύση τής φοιτητικής σχέσης με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο (μετά από ορκωμοσία, μεταγραφή ή διαγραφή), διαγράφετε αυτόματα και ο λογαριασμός χρήστη (παύουν να ισχύουν οι υπηρεσίες) στο Ίδρυμα. Οι φοιτητές θα πρέπει να προνοούν εγκαίρως να διαχειριστούν (προώθηση/διάσωση) τα ηλεκτρονικά μηνύματά τους, διότι και αυτά διαγράφονται χωρίς να υπάρχει δυνατότητα επανάκτησής τους. Δεν θα υπάρχει πρότερη ειδοποίηση για την διαγραφή τού λογαριασμού χρήστη, καθώς αυτή γίνεται αυτόματα μετά την καταχώριση ορκωμοσίας, μεταγραφής ή διαγραφής τού εκάστοτε φοιτητή στην Γραμματεία.