2/4/2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ERASMUS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 2022-2023


Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 έχουν εγκριθεί έως 12 θέσεις κινητικότητας για σπουδές για το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας.

Για την μετακίνηση παρέχεται επιχορήγηση Erasmus+ (υποτροφία) η οποία καλύπτει μέρος των εξόδων διαβίωσης στο εξωτερικό (ακολουθεί σχετικός πίνακας).

H επιλογή των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί βάσει κριτηρίων από τον/την αρμόδιο/α Συντονιστή/στρια του προγράμματος Εrasmus+ του Τμήματος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 29/04/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Συντονίστριας του προγράμματος Erasmus+ του Τ.Ε.Φ., Επίκ. Καθηγ. κ. Άννας Μαστρογιάννη: amastrog@helit.duth.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ERASMUS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 2022-2023

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

 

Προβολές τρέχουσας σελίδας:74

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τρίτη 12:00-14:00 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Νεολατινική Λογοτεχνία - Πρόσληψη της κλασικής λατινικής λογοτεχνίας στην Αναγέννηση - Ιταλικός ουμανισμός