30/5/2022 ΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


Ορισμός εκπροσώπων φοιτητών για τη σύσταση του Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας του ΔΠΘ για το ακ. έτος 2022-2023