30/5/2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ Π.Μ.Σ. ΚΑΙ Π.Δ.Σ.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2022-2023

ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ (Π.Μ.Σ.) ΚΑΙ ΤΡΙΤΟ (Π.Δ.Σ.) ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών στο Π.Μ.Σ. “Αρχαία Ελληνική Γραφή”

Προκήρυξη θέσεων Π.Μ.Σ. “Κείμενα και Πολιτισμός”

Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών στο Π.Μ.Σ. “Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή”

Προκήρυξη θέσεων Π.Δ.Σ. για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής