18/7/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2022-2023


updates 18/7/2022:

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο πανεπιστημιακού έτους 2022-2023

Αναλυτικό & Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών 2022-2023

Πρόγραμμα Διδασκομένων Μαθημάτων 2022-2023

Κατανομή μαθημάτων σε μέλη ΔΕΠ 2022-2023