31/7/2022 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 25/7 ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ


update 31/7/2022: 

Ανακοινώνεται ότι όσοι συμμετείχαν στην Ορκωμοσία, που πραγματοποίησε το Τμήμα στις 25/07/2022 θα μπορούν να παραλάβουν τα ψηφιακά υπογεγραμμένα πιστοποιητικά τους μέσα από την σελίδα https://students.duth.gr, από 01/08/2022 έως 24/08/2022.

 

update 21/7/2022: 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στην ορκωμοσία της 25ης Ιουλίου 2022 να προσέλθουν στη Γραμματεία  του Τμήματος την ίδια ημερομηνία και ώρες 9:00-11:00 π.μ., για να υπογράψουν το πρωτόκολλο ορκωμοσίας και να καταθέσουν συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το συνημμένο έντυπο ενημέρωσης για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων.

Η τελετή αποφοίτησης θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των αριθ. 119847/ΓΔ6/2021 (Φ.Ε.Κ./Β΄/4406) και Δ1α/Γ.Π.οικ. 34692/2022 (Φ.Ε.Κ./Β΄/ 3004) Κ.Υ.Α.

Συνιστάται η χρήση της προστατευτικής μάσκας για όλους τους παρευρισκόμενους στην τελετή τόσο κατά την είσοδο, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στον χώρο διεξαγωγής της τελετής.

Η είσοδος και η έξοδος στο αμφιθέατρο θα είναι σταδιακή ανά σειρά, με τον συντονισμό της ροής από το προσωπικό.

Ώρα έναρξης εισόδου στο αμφιθέατρο 11.30 π.μ. και ώρα λήξης εισόδου 12:00 μ.μ.

Στο αμφιθέατρο τελετών θα υπάρχουν μόνο καθήμενοι, οι οποίοι θα καταλάβουν τις θέσεις που θα υποδειχθούν από το προσωπικό. Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση των παρισταμένων καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής.

Η τελετή θα έχει περιορισμένη επαγγελματική φωτογραφική κάλυψη. Αν κάποιος από τους παρισταμένους επιθυμεί́ να αποτυπώσει φωτογραφικό στιγμιότυπο, θα το κάνει χωρίς να σηκωθεί ή να μετακινηθεί.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση αντικειμένων που προκαλούν υλική ή ηχητική ρύπανση.

 

update 8/7/2022:

Τελετή επίδοσης παπύρων στους αποφοίτους που ορκίστηκαν εξ αποστάσεως

 

update 28/6/2022:

Η τελετή Ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, οι οποίοι έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι και την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2022, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Ιουλίου και ώρα 12:00. Η τελετή Ορκωμοσίας θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στον χώρο του Κεντρικού Αμφιθεάτρου της Πανεπιστημιούπολης Κομοτηνής.

Όσοι από τους παραπάνω αποφοίτους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην τελετή  θα πρέπει κατά το χρονικό διάστημα από 29/06/2022 έως 10/07/2022 να εισέλθουν στη σελίδα https://students.duth.gr με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό και να αιτηθούν τη  συμμετοχή  τους στην Ορκωμοσία, επιλέγοντας  από  το  μενού Βαθμολογία-> Προϋποθέσεις Πτυχίου-> Αίτηση Ορκωμοσίας.

Θα χρειαστεί να αναρτήσουν:

–  Αίτηση συμμετοχής στην Ορκωμοσία (συνημμένη στην ανακοίνωση).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την Ορκωμοσία είναι να έχουν τακτοποιηθεί μέχρι τις  08/07/2022  εκκρεμότητες  (εφόσον  υπάρχουν)  με  τις  Υπηρεσίες  του Πανεπιστημίου:

− Βιβλιοθήκη (εάν οφείλονται βιβλία ή εάν οφείλονται προς επιστροφή βιβλία στον «Εύδοξο») και

− Φοιτητική Εστία  (να μην  υπάρχουν  εκκρεμείς  υποχρεώσεις  στέγασης,  εφόσον  έγινε χρήση).

Η Γραμματεία θα ενημερωθεί από τη Βιβλιοθήκη και το Γραφείο Φοιτητικών Εστιών ή Φοιτητικής Μέριμνας, χωρίς να απαιτείται από τους αποφοίτους να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση.

Μετά το πέρας της Ορκωμοσίας θα μπορείτε να παραλάβετε από τη σελίδα https://students.duth.gr (μετά από ημερομηνία που θα ανακοινωθεί) τα ψηφιακά υπογεγραμμένα πιστοποιητικά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ