30/9/2022 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 2022-2023


update 30/9/2022: Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων

(ΚΕ 82919, Α.Π. 45892/29-09-2022) Οριστικά αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων που αφορούν στα επιστημονικά πεδία 19, 26, 28 και 63.

update 22/9/2022: Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων

(ΚΕ 82919, Α.Π. 44640/22-09-2022) Οριστικά αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων για όλα τα επιστημονικά πεδία εκτός από τα πεδία 19, 26, 28, και 63.

update 8/9/2022: Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων

(ΚΕ 82919, Α.Π. 42472/08-09-2022 προσωρινά αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων

update 7/7/2022: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σε ένα από τα επιστημονικά πεδία που έχουν οριστεί από τα Τμήματα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και αφορούν στα προγράμματα σπουδών τους, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΔΠΘ. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

Προβολές τρέχουσας σελίδας:163