9/9/2021 ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 2022-2023


Οι δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας καλούνται να αποστείλουν,  στην ηλεκτρονική διεύθυνσή secr@helit.duth.gr από 9/11/2022 ως και 14/11/2022, όλα τα δικαιολογητικά που έχουν δεσμευτεί με την αίτησή τους ότι θα υποβάλουν (αίτηση μετεγγραφής και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται επάνω στην αίτηση).

Σύμφωνα με το αριθ. 136973/Ζ1/4-11-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα ακολουθήσει έλεγχος των δικαιολογητικών και έγκριση από την Συνέλευση του Τμήματος και μετά θα ενημερωθούν τηλεφωνικά οι ενδιαφερόμενοι για να προχωρήσουν στην διαγραφή τους από τα Τμήματα προσέλευσης.

Επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν:

  1. Φωτ/πία της αστυνομικής ταυτότητα.
  2. Πιστοποιητικό γέννησης(μόνο για τους άρρενες).

 

 

 

Προβολές τρέχουσας σελίδας:301