25/11/2022 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


Ακ. έτος 2022-2023

update 25/11/2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2022-2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2022-2023


update 31/10/2022

Ανακοινώνεται σε όσους ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022 ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας secr@helit.duth.gr

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (συνημμένη)
2. Αντίγραφο Πτυχίου (για τους κατόχους τίτλων σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση του πτυχίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
4. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

Προβολές τρέχουσας σελίδας:750