20/1/2023 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


Εαρινό εξάμηνο 2022-2023

update 20/1/2023:

Ανακοινώνεται πως η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων του ΕΑΡΙΝΟΥ εξαμήνου 2022-2023 ορίζεται από 20/2/2023 έως 20/3/2023 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας του Universis.


Γενικότερα ισχύουν τα παρακάτω:

  1. Η δήλωση μαθημάτων τα οποία θα παρακολουθήσει ένας φοιτητής ισοδυναμεί με την ανανέωση της εγγραφής του φοιτητή στο τρέχον εξάμηνο σπουδών.
  2. Φοιτητής που δεν δηλώσει κανένα μάθημα είναι σαν να μην έχει κάνει εγγραφή στο εξάμηνο και δεν μπορεί να λάβει μέρος στην ερχόμενη εξεταστική περίοδο, καθώς επίσης και στις σχετικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.
  3. Μετά το τέλος της εγγραφής του ο φοιτητής πρέπει να εκτυπώσει το σχετικό αποδεικτικό που εκδίδει αυτόματα το σύστημα ώστε να επιβεβαιώνει ότι η εγγραφή του ήταν επιτυχής.
  4. Το σύστημα επιτρέπει στο φοιτητή μέχρι το τέλος της περιόδου δηλώσεων τη διόρθωση (προσθήκη / διαγραφή μαθήματος) της δήλωσης ακόμα και εάν αυτή έχει αποσταλεί.
  5. Για τις περιπτώσεις μαθημάτων που ακόμη εκκρεμεί η καταχώρηση βαθμολογίας της προηγούμενης εξεταστικής, παρακαλούνται οι φοιτητές που είναι καταχωρημένοι στο UNISTUDENT να δηλώσουν τα σχετικά μαθήματα. Έχει γίνει ειδική ρύθμιση ώστε στην περίπτωση που τελικά εξετάστηκαν με επιτυχία στις προηγούμενες εξετάσεις, να διαγραφεί αυτόματα από τη δήλωσή τους το σχετικό μάθημα.
  6. Στις περιπτώσεις των μαθημάτων που προσφέρονται από δύο ή περισσότερα μέλη ΔΕΠ, ενδέχεται να εμφανίζεται προσωρινά μόνο το όνομα του ενός από τους διδάσκοντες. Η εμφάνιση των υπολοίπων, καθώς επίσης και η κατανομή φοιτητών σε αλφαβητικά τμήματα θα γίνει μετά την περίοδο δηλώσεων.
  7. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία θα συμπεριλάβουν κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους μέσω του unistudent.
  8. Οι ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ (8ο εξάμηνο και άνω) φοιτητές εγγραφής από το 2010-2011 και εξής, έχουν ΕΠΙΠΛΕΟΝ το δικαίωμα, με την προϋπόθεση της προγενέστερης δήλωσης, να δηλώσουν όλα τα εαρινά ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαθήματα της Α’ Ζώνης του προηγούμενου ακ. έτους, καθώς επίσης και τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ (ένδειξη Υ) εαρινά μαθήματα της Β’ Ζώνης του προηγούμενου ακ. έτους. Όσον αφορά τα μαθήματα ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ένδειξη ΕΕ), θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στα μαθήματα ελεύθερης επιλογής που θα προσφερθούν στο τρέχον ακ. έτος στα πλαίσια της Β’ Ζώνης.
Προβολές τρέχουσας σελίδας:643