7/4/2023 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ


Αγαπητές φοιτήτριες,
αγαπητοί φοιτητές,

ήδη λάβατε (ή τις επόμενες ημέρες θα λάβετε) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ξεχωριστό για κάθε μάθημα στο οποίο έχετε εγγραφεί για το τρέχον εξάμηνο, γι΄αυτό μη διαγράψετε κανένα σχετικό μήνυμα, πριν ολοκληρώσετε την αξιόλογηση όλων των μαθημάτων), με το οποίο ειδοποιείσθε για την έναρξη της διδασκαλίας αξιολόγησης του διδακτικού έργου (η οποία για το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας θα διαρκέσει μέχρι τις 14/5/2023).

Στο κάθε μήνυμα (e-mail) σάς κοινοποιείται ο σύνδεσμος για την πλατφόρμα της ΜΟΔΙΠ, στην οποία πρέπει να συνδεθείτε, καθώς και ένα “κλειδί” (token, ξεχωριστό για το κάθε μάθημα) που πρέπει να το εισαγάγετε, προκειμένου να σας δοθεί η άδεια να καταθέσετε την αξιολόγησή σας. Μπαίνετε σε κάθε μέιλ και κάνετε την διαδικασία ξεχωριστά για κάθε μαθημα.

Παρακαλούμε να το θεωρήσετε και ως δικαίωμα αλλά και ως υποχρέωσή σας να αξιολογήσετε το διδακτικό έργο. Οι αξιολογήσεις σας, εκτός του ότι παρέχουν “ανατροφοδότηση” στους διδάσκοντες (είτε ως επιβεβαίωση είτε ως έναυσμα για να βελτιώσουν την διδασκαλία), αποτελούν χρήσιμο εργαλείο και για κάθε μελλοντική πιστοποίηση του Τμήματος και του Δ.Π.Θ. γενικά. Γι’ αυτό σας προτρέπουμε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα (ή αλλιώς: να εκπληρώσετε αυτή την υποχρέωσή σας), μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ευσυνείδητα, χωρίς εμπάθεια, αλλά και χωρίς φόβο (οι αξιολογήσεις είναι ανώνυμες).

Προβολές τρέχουσας σελίδας:1419

Πρόεδρος του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.