12/6/2024 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 2024-2025


 


Δ.Π.Μ.Σ. “Αρχαία Ελληνική Γραφή” (https://scripts.helit.duth.gr/)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (προθεσμία έως 30/8/2024)

 


Π.Μ.Σ. “Κείμενα και Πολιτισμός”  (https://texts.helit.duth.gr/)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (προθεσμία έως 31/7/2024)

 


Δ.Π.Μ.Σ. “Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή” (http://specialedu.iit.demokritos.gr/)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (προθεσμία έως 16/6/2024)