28/6/2024 ΕΚΛΟΓΕΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ


Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Σύγκλητο.

update 29/4/2024

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του ΤΕΦ.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της ΣΚΑΣ.

update 18/4/2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΧΝΟΥ ΛΟΓΟΥ»ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

update 29/1/2024

Δημόσια κλήρωση για συγκρότηση επιτροπών

update 30/10/2023

Διαπιστωτική πράξη άγονης διαδικασίας για την εκλογή εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος (pdf).

update 18/9/2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος (pdf)

update 19/7/2023

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Εκλογής Διευθυντή του Εργαστηρίου Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας του Τμήματος

update 18/7/2023

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Εκλογής εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. και του αναπληρωτή του, στη Συνέλευση του Τμήματος

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Εκλογής εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή του, στη Συνέλευση του Τμήματος

update 29/6/2023

Διαπιστωτ. Πράξη Κοσμήτορα για την εκλογή εκπροσ. μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητ. της ΣΚΑΣ

update 25/5/2023

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας του Τμήματος.

update 12/5/2023

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος.

update 2/5/2023

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Σύγκλητο.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία.

update 27/4/2023

Υπόδειξη εκπροσώπου στην επιτροπή Στέγασης για την πόλη της Κομοτηνής για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Ορισμός εκπροσώπων φοιτητών για τη σύσταση του Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκη για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.