28/6/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ERASMUS+


Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ οι φοιτητές του Τμήματος (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή υποψήφιοι διδάκτορες) έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους σε αντίστοιχα Τμήματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού, με τα οποία το Τμήμα βρίσκεται σε συνεργασία, λαμβάνοντας υποτροφία για σπουδές, ή να απασχοληθούν σε κάποιον φορέα (επιχείρηση, Οργανισμό, Ινστιτούτο, ΜΚΟ, Πανεπιστήμιο κ.λπ.), σχετικό με το αντικείμενο σπουδών τους, σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+, λαμβάνοντας υποτροφία για πρακτική άσκηση. Η αναγνώριση των μαθημάτων που παρακολουθούν οι φοιτητές στο Ίδρυμα Υποδοχής είναι πλήρης και πραγματοποιείται με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System / ECTS). Στο πλαίσιο του ανωτέρου Προγράμματος το Τμήμα μας συνεργάζεται με 41 Ιδρύματα σε 11 χώρες του εξωτερικού. Για την πρακτική άσκηση δεν υπάρχουν διμερείς συμφωνίες που προσδιορίζουν τους προορισμούς μετακίνησης, αλλά οι ίδιοι οι φοιτητές πρέπει να αναζητήσουν τον φορέα υποδοχής, που θα τους κάνει δεκτούς για το διάστημα που τους ενδιαφέρει. Η ελάχιστη διάρκεια της περιόδου μετακίνησης για σπουδές και για πρακτική άσκηση είναι 2 μήνες, ενώ η μέγιστη διάρκεια είτε για σπουδές είτε για πρακτική άσκηση είναι 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών. Η υποτροφία καλύπτει ένα ικανοποιητικό μέρος των δαπανών στο εξωτερικό και το ύψος της καθορίζεται με βάση το κόστος διαβίωσης της χώρας υποδοχής του φοιτητή.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα υπάρχουν ΕΔΩ.

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Προγράμματος:  Επίκ. Καθηγήτρια Άννα Μαστρογιάννη


 

update 28/6/2024: Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας διοργανώνει Εντατικό Πρόγραμμα Μεικτής Κινητικότητας (Blended Intensive Programme) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ131 2021-2027 υπό τον τίτλο «Mythical Thrace» με Ίδρυμα συντονισμού το Δ.Π.Θ., στην Αλεξανδρούπολη από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, 1-5 Ιουλίου 2024. Δελτίο τύπου.pdf, Πρόγραμμα.pdf

 

update 23/4/2024: Παράταση της προσθεσίας Υποβολής Αίτησης Φοιτητών για Πρακτική και για Σπουδές Erasmus+ έως τις 30/04/2024

 

update 20/3/2024: ERASMUS+ PLACEMENT ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2024-2025

Διαθεσιμότητα του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας για Ενήλικες της Ελληνικής Κοινότητας Καταλονίας (Βαρκελώνη) για την αποδοχή φοιτητών από Τμήματα Φιλολογίας ελληνικών πανεπιστημίων στο πλαίσιο υλοποίησης πρακτικής άσκησης προγράμματος Erasmus + Placement.

 

 update 12/3/2024: ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2024-2025

Έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για μέλη του προσωπικού (ΕΤΕΠ, διοικητικοί υπάλληλοι, συμβασιούχοι) που  ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν κινητικότητα για επιμόρφωση μέσω του προγράμματος Erasmus+. Για να βρείτε την πρόσκληση και το έντυπο της αίτησης παρακαλούμε να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο https://erasmus.duth.gr/?p=891

 

 update 11/3/2024: ERASMUS+ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2024-2025

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Erasmus+ του ΔΠΘ υλοποιεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 τη δράση πρακτικής άσκησης φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για μακροχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία και μακροχρόνια μεικτή Κινητικότητα. Η δράση παρέχει σε φοιτητές από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς–μεταπτυχιακούς–υποψήφιους διδάκτορες) αλλά και προσφάτως αποφοίτους του ΔΠΘ, τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας 2 έως 3 μηνών, σε φορείς (π.χ. Επιχειρήσεις, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, διπλωματικές αποστολές κ.λ.π.) που εδρεύουν σε χώρες του προγράμματος Erasmus+ και επιπλέον σε Χώρες από τις Περιφέρειες 13 και 14 (βλ.  συνημμένο πίνακα). Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (call 2023) έχουν εγκριθεί προς υλοποίηση 8 θέσεις Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας. Η πρακτική άσκηση υποστηρίζεται από υποτροφία, η οποία καλύπτει μέρος των εξόδων διαβίωσης στο εξωτερικό (βλ. σχετικό συνημμένο πίνακα). H επιλογή των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί βάσει κριτηρίων (βλ. συνημμένο αρχείο), από τον αρμόδιο Συντονιστή του προγράμματος Εrasmus+ του Τμήματος. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail της Συντονίστριας Erasmus+ του Τμήματος: Επίκ. Καθηγ. Α. Μαστρογιάννη amastrog@helit.duth.gr. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 19/4/2024. Η επιλέξιμη περίοδος υλοποίησης των μετακινήσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως 31/07/2025, και δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της 31/07/2025 (ημερομηνία ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης).

Aitisi_Ypopsifiotitas_Erasmus_Traineeships_PHILO

Kritira_Traineeships_2024-2025 PHILO

Prosklisi_Erasmus_Traineeships_2024-2025_PHILO

Φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες Call 2023

 

update 7/3/2024: ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΠ (Σικάγο)

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο του Σικάγο (ΗΠΑ) υλοποιούν για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 πρόγραμμα Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+. Η κινητικότητα αφορά ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας για Διδασκαλία (STΑ) ή Επιμόρφωση (STT), είναι διάρκειας 5 ημερών δραστηριοτήτων + 2 ημερών ταξιδίου και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31/07/2024. Η επιχορήγηση είναι ίση με 2.760,00 ευρώ [1.500,00 ευρώ δαπάνες ταξιδίου + (180,00 ευρώ x 7ημ.) ατομικές δαπάνες]. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της συντονίστριας Erasmus+ του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, Επίκ. Καθηγ. Άννας Μαστρογιάννη (amastrog@helit.duth.gr), έως την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024.

 

update 6/3/2024: ERASMUS+ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (Σαραγόσα-Ισπανία)

Δυνατότητα πρακτικής άσκησης στο Centro Universitario de Lenguas Modernas του Πανεπιστημίου της Σαραγόσας στην Ισπανία στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης Erasmus+. Πληροφορίες-διευκρινίσεις Άννα Μαστρογιάννη, Συντονίστρια Erasmus+ ΤΕΦ

 

update 5/3/2024: ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2024-2025

Το πρόγραμμα Erasmus+ για την ανώτατη εκπαίδευση χρηματοδοτεί μακροχρόνια κινητικότητα φοιτητών για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει σε φοιτητές από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς – μεταπτυχιακούς – υποψήφιους διδάκτορες) του Δ.Π.Θ. τη δυνατότητα να μετακινηθούν για σπουδές σε Πανεπιστήμια χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με τα οποία έχει συναφθεί διμερής συμφωνία (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας). Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (call 2023) έχουν εγκριθεί έως 9 θέσεις κινητικότητας για σπουδές για το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας. Για την μετακίνηση παρέχεται επιχορήγηση Erasmus+ (υποτροφία), η οποία καλύπτει μέρος των εξόδων διαβίωσης στο εξωτερικό (ακολουθεί σχετικός πίνακας). H επιλογή των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί βάσει κριτηρίων (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας) από τον αρμόδιο Συντονιστή του προγράμματος Εrasmus+ του Τμήματος. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μέχρι και 31/03/2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Συντονίστριας του προγράμματος Erasmus+, Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Άννας Μαστρογιάννη: amastrog@helit.duth.gr. Πληροφορίες για το πρόγραμμα υπάρχουν στην ιστοσελίδα erasmus.duth.gr. Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ERASMUS+ 2024-2025

Συμφωνίες helit

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – Σπουδές ERASMUS+ 2024-2025

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Νεολατινική Λογοτεχνία - Πρόσληψη της κλασικής λατινικής λογοτεχνίας στην Αναγέννηση - Ιταλικός ουμανισμός