28/6/2024 ΣΙΤΙΣΗ – ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


update 28/6/2024

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, για σίτιση για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά 2024-2025 παρατείνεται μέχρι 15 Ιουλίου 2024.

 

update 11/6/2024

Υποβολή αιτήσεων σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

update 15/3/2024

Υποβολή αιτήσεων για στέγαση για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Η υποβολή γίνεται μέσα στην αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται από 19 Μαρτίου έως και 19 Απριλίου 2024.

 

update 22/1/2024

Παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 η προθεσμία ώστε οι φοιτητές/τριες να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις σίτισής τους. Από την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου η επίδειξη της αίτησης/αριθμού της αίτησης θα είναι απαραίτητη για τη σίτιση.

 

update 10/1/2024

Νέα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στέγασης στις Εστίες Κομοτηνής

 

update 21/12/2023

Αποτελέσματα στέγασης στις φοιτητικές εστίες στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

 

update 1/12/2023

Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων στέγασης των φοιτητών/τριων του ΔΠΘ

 

update 25/11/2023

Παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 η προθεσμία για τις αιτήσεις σίτισης ώστε οι φοιτητές/τριες να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις τους.

 

update 3/11/2023

Παραλαβή δωματίων από επιλαχόντες στις φοιτητικές εστίες στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, ακαδημαϊκου ετους 2023-2024.

 

update 20/10/2023

Αποτελέσματα στέγασης Κομοτηνής. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

 

update 12/10/2023

Παράταση για την υποβολή αίτησης σίτισης από τους/τις φοιτητές/τριες του ΔΠΘ. που φοιτούν στο Β΄ έτος έως επί πτυχίω. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

 

update 5/10/2023

Υποβολή αίτησης σίτισης από τους φοιτητές που φοιτούν στο Α’ έτος. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Υποβολή αίτησης στέγασης των φοιτητών που φοιτούν στο Α΄ έτος. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Παράταση για την υποβολή αίτησης σίτισης από φοιτητές που φοιτούν στο Β΄ έτος έως και επί πτυχίω. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

 

update 2/10/2023

Διευκρινιστική ανακοίνωση σχετικά με τις αιτήσεις σίτισης που έχουν υποβληθεί από φοιτητές Β΄ έτους έως και επί πτυχίω

 

update 25/9/2023

Πρόσκληση υποβολής αίτησης σίτισης από τους φοιτητές που φοιτούν στο Β’  έτος έως πτυχίο έως 5/10/2023

Δεν αφορά τους πρωτοετείς, για τους οποίους θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση

 

update 27/4/2023

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης στέγασης για το ακ. έτος 2023-2024.

 

update 13/3/2023

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών για στέγαση όλων των προπτυχιακών φοιτητών για το Ακ. Έτος 2023-2024

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών για σίτιση όλων των φοιτητών για το Ακ. έτος 2023-2024