Όνομα/Name: Κοντογιάννη Βασιλική / Kontogianni Vassiliki
Τίτλος/Title: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ / Professor
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone: +30-25310-39901
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

• Νεοελληνική λογοτεχνία (18ος -20ός αιώνας). • Ιστορία της λογοτεχνίας - Ιστορία των ιδεών. • αυτοβιογραφικός λόγος. • λογοτεχνία και φύλο. • ο Τύπος. • Συγκριτική γραμματολογία (σχέσεις της γαλλικής με την ελληνική λογοτεχνία).