Όνομα/Name: Πετρόπουλος Ιωάννης / Petropoulos Ioannis
Τίτλος/Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / Professor
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone: 25310 39903
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio