Υποστήριξη διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας της κ. Δοϊτσίδου Μαρίνας-Ελένης


Υποστήριξη διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Δοϊτσίδου Μαρίνας-Ελένης

27 Σεπτεμβρίου @ 10:00 π.μ.

Η υποστήριξη της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Δοϊτσίδου Μαρίνας-Ελένης με τίτλο «Οι φιλοσοφικές τοποθετήσεις του Δημήτριου Καταρτζή στο έργο Εγκώμιο του φιλοσόφου και του Χριστόδουλου Παμπλέκη στο πρώτο κεφάλαιο του έργου Περί φιλοσόφου» θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 27/09/2021 και ώρα 10:00 π.μ. με διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας epresence.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να την παρακολουθήσουν να αποστείλουν μέχρι 24/09/2021 σχετικό αίτημα στο asismani@helit.duth.gr

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν με email τη σχετική πρόσκληση συμμετοχής. Εάν δεν λάβουν εντός 24ώρου την παραπάνω πρόσκληση, παρακαλούμε να ελέγξουν την καρτέλα Social (αν χρησιμοποιούν το Gmail) και τον φάκελο της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (Spam). Εάν το μήνυμα έχει επισημανθεί ως ανεπιθύμητο, πρέπει να αφαιρέσουν την επισήμανση.

Όσοι συμμετέχουν για πρώτη φορά σε epresence τηλεδιάσκεψη θα λάβουν επιπλέον και πρόσκληση ενεργοποίησης του λογαριασμού τους και αποδοχής των όρων χρήσης της υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες, πριν την ημερομηνία της τηλεδιάσκεψης,:

 1. Να συνδεθούν στην σελίδα της υπηρεσίας epresence μέσω της καρτέλας “Είσοδος”.
 2. Να ελέγξουν τον εξοπλισμό τους πραγματοποιώντας δοκιμαστική σύνδεση μέσω του “Demo Room” της υπηρεσίας του epresence.
 3. Να εντοπίσουν στην καρτέλα “Τηλεδιασκέψεις” την παραπάνω “Μελλοντική” συνεδρία  η οποία την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα εμφανίζεται στην ενότητα “Τρέχουσες” τηλεδιασκέψεις με ενεργό πλήκτρο για σύνδεση.

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας epresence είναι διαθέσιμες ΕΔΩ.

Υποστήριξη διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας της κ. Τσιτλακίδου Ταμάρας


Υποστήριξη διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Τσιτλακίδου Ταμάρας

23 Σεπτεμβρίου @ 12:30 μ.μ.

Η υποστήριξη της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Τσιτλακίδου Ταμάρας με τίτλο «Η διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας μέσα από τη δημιουργία κινηματογραφικής ταινίας σε Μειονοτικό Λύκειο» θα λάβει χώρα την Πέμπτη 23/09/2021 και ώρα 12:30 μ.μ. με διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας epresence.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να την παρακολουθήσουν να αποστείλουν μέχρι 22/09/2021 σχετικό αίτημα στο asismani@helit.duth.gr

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν με email τη σχετική πρόσκληση συμμετοχής. Εάν δεν λάβουν εντός 24ώρου την παραπάνω πρόσκληση, παρακαλούμε να ελέγξουν την καρτέλα Social (αν χρησιμοποιούν το Gmail) και τον φάκελο της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (Spam). Εάν το μήνυμα έχει επισημανθεί ως ανεπιθύμητο, πρέπει να αφαιρέσουν την επισήμανση.

Όσοι συμμετέχουν για πρώτη φορά σε epresence τηλεδιάσκεψη θα λάβουν επιπλέον και πρόσκληση ενεργοποίησης του λογαριασμού τους και αποδοχής των όρων χρήσης της υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες, πριν την ημερομηνία της τηλεδιάσκεψης,:

 1. Να συνδεθούν στην σελίδα της υπηρεσίας epresence μέσω της καρτέλας “Είσοδος”.
 2. Να ελέγξουν τον εξοπλισμό τους πραγματοποιώντας δοκιμαστική σύνδεση μέσω του “Demo Room” της υπηρεσίας του epresence.
 3. Να εντοπίσουν στην καρτέλα “Τηλεδιασκέψεις” την παραπάνω “Μελλοντική” συνεδρία  η οποία την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα εμφανίζεται στην ενότητα “Τρέχουσες” τηλεδιασκέψεις με ενεργό πλήκτρο για σύνδεση.

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας epresence είναι διαθέσιμες ΕΔΩ.

 

Υποστήριξη διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας της κ. Χρηστίδου Χρυσής


Υποστήριξη διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Χρηστίδου Χρυσής

20 Σεπτεμβρίου @ 10:00 π.μ.

Η υποστήριξη της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Χρηστίδου Χρυσής με τίτλο «Η θέση της γυναίκας στην ομηρική κοινωνία: οι μορφές της Θέτιδας, της Χρυσηίδας και της Βρισηίδας στην Ιλιάδα» θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 20/09/2021 και ώρα 10:00 π.μ. με διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας epresence.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να την παρακολουθήσουν να αποστείλουν μέχρι 17/09/2021 σχετικό αίτημα στο asismani@helit.duth.gr

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν με email τη σχετική πρόσκληση συμμετοχής. Εάν δεν λάβουν εντός 24ώρου την παραπάνω πρόσκληση, παρακαλούμε να ελέγξουν την καρτέλα Social (αν χρησιμοποιούν το Gmail) και τον φάκελο της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (Spam). Εάν το μήνυμα έχει επισημανθεί ως ανεπιθύμητο, πρέπει να αφαιρέσουν την επισήμανση.

Όσοι συμμετέχουν για πρώτη φορά σε epresence τηλεδιάσκεψη θα λάβουν επιπλέον και πρόσκληση ενεργοποίησης του λογαριασμού τους και αποδοχής των όρων χρήσης της υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες, πριν την ημερομηνία της τηλεδιάσκεψης,:

 1. Να συνδεθούν στην σελίδα της υπηρεσίας epresence μέσω της καρτέλας “Είσοδος”.
 2. Να ελέγξουν τον εξοπλισμό τους πραγματοποιώντας δοκιμαστική σύνδεση μέσω του “Demo Room” της υπηρεσίας του epresence.
 3. Να εντοπίσουν στην καρτέλα “Τηλεδιασκέψεις” την παραπάνω “Μελλοντική” συνεδρία  η οποία την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα εμφανίζεται στην ενότητα “Τρέχουσες” τηλεδιασκέψεις με ενεργό πλήκτρο για σύνδεση.

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας epresence είναι διαθέσιμες ΕΔΩ.

 

Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής της κ. Παπαγεωργίου Μαργαρίτας


Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής της υποψηφίας διδάκτορος Παπαγεωργίου Μαργαρίτας

9 Σεπτεμβρίου @ 11:30 π.μ.

Η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψηφίας διδάκτορος Παπαγεωργίου Μαργαρίτας με τίτλο «Θεομητορικοί Κανόνες του Γεωργίου Νικομηδείας: Κριτική έκδοση, σχόλια ερμηνεία» θα λάβει χώρα την Πέμπτη 09/09/2021 και ώρα 11:30 π.μ. με διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας epresence.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να την παρακολουθήσουν να αποστείλουν μέχρι 08/09/2021 σχετικό αίτημα στο asismani@helit.duth.gr

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν με email τη σχετική πρόσκληση συμμετοχής. Εάν δεν λάβουν εντός 24ώρου την παραπάνω πρόσκληση, παρακαλούμε να ελέγξουν την καρτέλα Social (αν χρησιμοποιούν το Gmail) και τον φάκελο της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (Spam). Εάν το μήνυμα έχει επισημανθεί ως ανεπιθύμητο, πρέπει να αφαιρέσουν την επισήμανση.

Όσοι συμμετέχουν για πρώτη φορά σε epresence τηλεδιάσκεψη θα λάβουν επιπλέον και πρόσκληση ενεργοποίησης του λογαριασμού τους και αποδοχής των όρων χρήσης της υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες, πριν την ημερομηνία της τηλεδιάσκεψης:

 1. Να συνδεθούν στην σελίδα της υπηρεσίας epresence μέσω της καρτέλας “Είσοδος”.
 2. Να ελέγξουν τον εξοπλισμό τους πραγματοποιώντας δοκιμαστική σύνδεση μέσω του “Demo Room” της υπηρεσίας του epresence.
 3. Να εντοπίσουν στην καρτέλα “Τηλεδιασκέψεις” την παραπάνω “Μελλοντική” συνεδρία  η οποία την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα εμφανίζεται στην ενότητα “Τρέχουσες” τηλεδιασκέψεις με ενεργό πλήκτρο για σύνδεση.

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας epresence είναι διαθέσιμες ΕΔΩ.

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ


Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στον Β΄ και Γ΄ Κύκλο Σπουδών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω Skype, στις 10 & 11 Σεπτεμβρίου 2021 για τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές και στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 για τους υποψήφιους διδάκτορες.

Οι υποψήφιοι, που δεν έχουν αποστείλει το skypename τους, παρακαλούνται να το δηλώσουν το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 μέσω email, στην ηλεκτρονική διεύθυνση texts-culture@helit.duth.gr

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωση για την ακριβή ώρα συνέντευξης.

Γραμματεία Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ B΄ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ B΄ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

(ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι του B΄ Κύκλου Σπουδών, στο Π.Μ.Σ. «Κείμενα και Πολιτισμός», που εμπίπτουν στην παρ. 2 του Άρθρου 35 του Ν. 4485/2017, να υποβάλλουν  αίτηση για απαλλαγή τελών φοίτησης κατά το διάστημα από την Τετάρτη 01-09-2021 έως την Παρασκευή 10-09-2021, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά στο email: texts-culture@helit.duth.gr τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την απαλλαγή τελών φοίτησης:

 • Αίτηση απαλλαγής διδάκτρων (υπογεγραμμένη) – βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Κείμενα και Πολιτισμός
 • Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017 και ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή. – Υπεύθυνη δήλωση Υπόδειγμα 2 (υπογεγραμμένη) – βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Κείμενα και Πολιτισμός
 • Αντίγραφα των δηλώσεων Ε1 και των εκκαθαριστικών (συμπεριλαμβανομένου του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ) του αιτούντος και του/της συζύγου, εάν είναι έγγαμος/η, και των γονέων του, σε περίπτωση που ο αιτών είναι εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 2, του τελευταίου φορολογικού έτους για το οποίο, κατά τον χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, ο αιτών προσκομίζει τη δήλωση Ε1 και το εκκαθαριστικό του γονέα, στον οποίο είναι καταχωρημένος ως εξαρτώμενο μέλος, ή ήταν καταχωρημένος πριν την υποβολή φορολογικής δήλωσης αυτοτελώς.
 • Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.
 • Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή σε Κολέγια ή στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό Ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.
 • Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ελληνικής Αστυνομίας, για εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση και να προκύπτει η διάρκεια της αναπηρίας από αυτά.
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, αν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον έναν ή και τους δύο γονείς.
 • Διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι διαζευγμένος ή δηλώνει τέκνο διαζευγμένων γονέων.

Η Επιτροπή Επιλογής μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά όποιο άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία, επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Π.Μ.Σ. (25310 – 39906).

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. «ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Την 3η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 – ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  – και ώρα 12:00 έως τις 15:00, οι υποψήφιοι για την εισαγωγή τους στον Β΄ & Γ΄ Κύκλο Σπουδών του Τ.Ε.Φ. (υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές & υποψήφιοι διδάκτορες), θα εξεταστούν γραπτώς, στην Αίθουσα A στα ΠΡΟΚΑΤ, στις εξής ξένες γλώσσες:  

1. ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΑΛΛΙΚΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  (για τον Β΄ Κύκλο Σπουδών) 

2. ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΑΛΛΙΚΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ – ΙΤΑΛΙΚΑ & ΙΣΠΑΝΙΚΑ (για τον Γ΄ Κύκλο Σπουδών) 

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στις εξετάσεις γίνεται μόνο με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού rapid test που πραγματοποιείται έως και 48 ώρες πριν από την εξέταση ή PCR test που πραγματοποιείται έως και 72 ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο.

Η ανακοίνωση αυτή απευθύνεται στους υποψήφιους που δεν απαλλάσσονται από την εξέταση στην ξένη γλώσσα.

Υποστήριξη διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Στυλιανίδη Αλεξάνδρου


Υποστήριξη διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Στυλιανίδη Αλεξάνδρου

31 Αυγούστου @ 7:00 μ.μ.

Η υποστήριξη της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Στυλιανίδη Αλεξάνδρου με τίτλο «Μυθολογικόν Ηθοπολιτικόν του Πιλπάϊδος, Ινδού Φιλοσόφου: η έντυπη νεοελληνική μετάφραση του Στεφανίτη και Ιχνηλάτη, του 1783» θα λάβει χώρα την Τρίτη 31/08/2021 και ώρα 7:00 μ.μ. με διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας epresence.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να την παρακολουθήσουν να αποστείλουν μέχρι 30/08/2021 σχετικό αίτημα στο asismani@helit.duth.gr

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν με email τη σχετική πρόσκληση συμμετοχής. Εάν δεν λάβουν εντός 24ώρου την παραπάνω πρόσκληση, παρακαλούμε να ελέγξουν την καρτέλα Social (αν χρησιμοποιούν το Gmail) και τον φάκελο της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (Spam). Εάν το μήνυμα έχει επισημανθεί ως ανεπιθύμητο, πρέπει να αφαιρέσουν την επισήμανση.

Όσοι συμμετέχουν για πρώτη φορά σε epresence τηλεδιάσκεψη θα λάβουν επιπλέον και πρόσκληση ενεργοποίησης του λογαριασμού τους και αποδοχής των όρων χρήσης της υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες, πριν την ημερομηνία της τηλεδιάσκεψης,:

 1. Να συνδεθούν στην σελίδα της υπηρεσίας epresence μέσω της καρτέλας “Είσοδος”.
 2. Να ελέγξουν τον εξοπλισμό τους πραγματοποιώντας δοκιμαστική σύνδεση μέσω του “Demo Room” της υπηρεσίας του epresence.
 3. Να εντοπίσουν στην καρτέλα “Τηλεδιασκέψεις” την παραπάνω “Μελλοντική” συνεδρία  η οποία την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα εμφανίζεται στην ενότητα “Τρέχουσες” τηλεδιασκέψεις με ενεργό πλήκτρο για σύνδεση.

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας epresence είναι διαθέσιμες ΕΔΩ.

Υποστήριξη διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας της κ. Γιαπαντζαλή Σοφίας


Υποστήριξη διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Γιαπαντζαλή Σοφίας

26 Αυγούστου @ 11:00 π.μ.

Η υποστήριξη της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Γιαπαντζαλή Σοφίας με τίτλο «Τα Μέλη του Καλλίμαχου, αππ. 226-229 Pfeiffer. Εκδοτικά και ειδολογικά προβλήματα» θα λάβει χώρα την Πέμπτη 26/08/2021 και ώρα 11:00 π.μ. με διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας epresence.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να την παρακολουθήσουν να αποστείλουν μέχρι 25/08/2021 σχετικό αίτημα στο asismani@helit.duth.gr

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν με email τη σχετική πρόσκληση συμμετοχής. Εάν δεν λάβουν εντός 24ώρου την παραπάνω πρόσκληση, παρακαλούμε να ελέγξουν την καρτέλα Social (αν χρησιμοποιούν το Gmail) και τον φάκελο της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (Spam). Εάν το μήνυμα έχει επισημανθεί ως ανεπιθύμητο, πρέπει να αφαιρέσουν την επισήμανση.

Όσοι συμμετέχουν για πρώτη φορά σε epresence τηλεδιάσκεψη θα λάβουν επιπλέον και πρόσκληση ενεργοποίησης του λογαριασμού τους και αποδοχής των όρων χρήσης της υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες, πριν την ημερομηνία της τηλεδιάσκεψης,:

 1. Να συνδεθούν στην σελίδα της υπηρεσίας epresence μέσω της καρτέλας “Είσοδος”.
 2. Να ελέγξουν τον εξοπλισμό τους πραγματοποιώντας δοκιμαστική σύνδεση μέσω του “Demo Room” της υπηρεσίας του epresence.
 3. Να εντοπίσουν στην καρτέλα “Τηλεδιασκέψεις” την παραπάνω “Μελλοντική” συνεδρία  η οποία την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα εμφανίζεται στην ενότητα “Τρέχουσες” τηλεδιασκέψεις με ενεργό πλήκτρο για σύνδεση.

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας epresence είναι διαθέσιμες ΕΔΩ.

 

Γραμματεία Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας