ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΛΩ304, ΓΛΩ303 & ΥΓΛΩ340 ΚΑΙ ΓΛΩ362


Ο σύνδεσμος για την προφορική εξέταση στα μαθήματα ΓΛΩ304 (κ. Γαβριηλίδου και κ. Φλιάτουρας), ΓΛΩ303 & ΥΓΛΩ340 (Ιστορία Ελληνικής Γλώσσας) και ΓΛΩ362 (Γλωσσική Αλλαγή) στις 17/9/2020 είναι

https://meet.lync.com/duth/afliatou/I9RW4RX8.

Ο ίδιος σύνδεσμος ισχύει και για οποιοδήποτε παλαιό μάθημα των επί πτυχίω (Ιστορική Γραμματική κλπ.) με ώρα έναρξης της εξέτασης στις 15:00.

Εκ μέρους του διδάσκοντα κ. Ασημάκη Φλιάτουρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΝΕΦ246


Ανακοίνωση για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που θα εξεταστούν στο μάθημα ΕΕΝΕΦ246 κατά την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020 (Παρασκευή 18/9/2020, Ώρες: 13.00-16.00)

Οι φοιτητές που είχαν στο χειμερινό εξάμηνο του παρόντος ακαδ. έτους το μάθημα ΕΕΝΕΦ 246 με διδάσκουσα την Καθ. Βασ. Κοντογιάννη θα εξεταστούν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου από τον Επίκουρο Καθ. Κ. Δανόπουλο. Η ύλη είναι εκείνη που ορίστηκε από την Καθ. Β. Κοντογιάννη και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η εξέταση θα γίνει προφορικά μέσω Skype for Business την ημερομηνία που αναφέρεται στο πρόγραμμα της εξεταστικής (18/9/2020, ώρες: 13.00-16.00) και ο σύνδεσμος θα αναρτηθεί μαζί με τις σχετικές ανακοινώσεις από τον κ. Δανόπουλο στο ξεχωριστό προφίλ μαθήματος στο e class του μαθήματος, το οποίο δημιουργήθηκε από τον εξεταστή. Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στο e class του μαθήματος που έχει τον τίτλο ” ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΙΙ (1669-1830) ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ (ΕΕΝΕΦ246)” και να ενημερώνονται από εκεί. Θα δοθούν οδηγίες για την εξέταση σύντομα.

Ο εξεταστής

Επικ. Καθηγητής Κ. Δανόπουλος

Ανακοίνωση για το μάθημα ΥΝΕΦ242


Ανακοίνωση για ΥΝΕΦ 242

Ανακοίνωση για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που θα εξεταστούν στο μάθημα ΥΝΕΦ 242 κατά την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

Οι φοιτητές που είχαν στο εαρινό εξάμηνο του παρόντος ακαδ. Έτους το μάθημα ΥΝΕΦ 242 με διδάσκουσα την Καθ. Βασ. Κοντογιάννη θα εξεταστούν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου από τον Καθ. Ν. Μαυρέλο. Η ύλη θα είναι εκείνη που ορίστηκε από την Καθ. Β. Κοντογιάννη και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του τμήματος. Η εξέταση θα γίνει μέσω skype for business την ημερομηνία που αναφέρεται στο πρόγραμμα της εξεταστικής και ο σύνδεσμος θα αναρτηθεί μαζί με τις σχετικές ανακοινώσεις από τον κο Μαυρέλο σε ξεχωριστό προφίλ μαθήματος στο e-class, το οποίο δημιουργήθηκε από τον εξεταστή. Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στο e-class το μαθήματος που έχει τον τίτλο «ΥΝΕΦ 242: Επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου 2020 από τον καθ. Ν. Μαυρέλο» και να ενημερώνονται από εκεί. Θα δοθούν οδηγίες για την εξέταση σύντομα.

Ο εξεταστής

Καθ. Ν. Μαυρέλος

Υποχρεωτική εγγραφή στη λίστα χρηστών (e-class) για ΛΦ121 (Α-Μαλ), ΛΦ122 (Μαμ-Ω), ΛΦ124 και ΥΛΦ173


Όσες/Όσοι φοιτήτριες/φοιτητές επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εξ αποστάσεως γραπτή εξέταση Σεπτεμβρίου 2020 των μαθημάτων ΛΦ121 (Α-Μαλ), ΛΦ122 (Μαμ-Ω), ΛΦ124 και ΥΛΦ173 θα πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους στη λίστα χρηστών του κάθε μαθήματος με την ονομασία «για συμμετοχή στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020» στο e-class το αργότερο μέχρι 1 Σεπτεμβρίου 2020.

Το «Παράρτημα Περιγράμματος Μαθήματος», το οποίο βρίσκεται στα “Έγγραφα” του κάθε μαθήματος στο e-class, περιέχει ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ πληροφορίες σχετικά με την e-εξέταση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (Ενημέρωση 24-8-2020)


Η Συνέλευση του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ., στην υπ΄αριθμ. 14/29-07-2020 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/61111/2952/24-07-2020 απόφαση της Συγκλήτου, αποφάσισε ομόφωνα να καθορίσει ως τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020 αποκλειστικά τις εξ αποστάσεως εξετάσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (Ενημέρωση 24-8-2020)

Η προθεσμία δηλώσεων των φοιτητών για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2020 είναι από τις 17/08/2020 έως τις 23/08/2020.

Η δήλωση αποδοχής γίνεται αποκλειστικά μέσα από τη νέα σελίδα εξυπηρέτησης των φοιτητών https://students.duth.gr επιλέγοντας από το μενού εξυπηρέτηση -> Συμμετοχή στην επόμενη εξεταστική περίοδο.

 

Προσομοίωση Εξετάσεων Μαθημάτων ΛΦ121 (Μαμ-Ω), ΛΦ122 (Α-Μαλ), ΥΛΦ171, ΕΕΛΦ190 για την Εξεταστική Περίοδο Σεπτεμβρίου 2020


Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες των μαθημάτων ΛΦ121 (Μαμ-Ω), ΛΦ122 (Α-Μαλ), ΥΛΦ171 και ΕΕΛΦ190 που επιθυμούν να εξεταστούν στα προαναφερθέντα μαθήματα κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 να συνδεθούν στο eClass και να ενημερωθούν σχετικά με την προσομοίωση των εξετάσεων των μαθημάτων.

20 Αυγ. 2020

ΓΝτ