Αντικατάσταση του μαθήματος Β’ Εξαμήνου ΛΦ122 «Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας» από το μάθημα ΛΦ125 «Λατινική Γλώσσα».


Κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος κατά την 11η/10-06-2020 συνεδρίασή της (Α.Π.: ΔΠΘ/ΕΦ/55437/2704/29-06-2020), ανακοινώνεται ότι το μάθημα Β’ Εξαμήνου ΛΦ122 «Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας» διδάχθηκε για τελευταία φορά κατά το τρέχον εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και θα εξετασθεί κανονικά στις εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου/Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2020 (καθώς και Ιανουαρίου 2021 για τους επί πτυχίω φοιτητές).

Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και εξής το μάθημα ΛΦ122 «Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας» αντικαθίσταται από το μάθημα ΛΦ125 «Λατινική Γλώσσα» (με υποχρεωτικό φροντιστήριο).

Φοιτητές και φοιτήτριες εγγραφής προ του 2020 που θα οφείλουν το ΛΦ122 «Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας» θα πρέπει να το αντιστοιχίζουν με το μάθημα ΛΦ125 «Λατινική Γλώσσα» και θα εξετάζονται στην ύλη του νέου μαθήματος, απαλλασσόμενοι/ες από το Υποχρεωτικό Φροντιστήριο.

Κομοτηνή, 02 Ιουλίου 2020

Εκ μέρους των Μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο “Λατινική Φιλολογία”

Ιωάννης Ντεληγιάννης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+ 2020-2021


Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, έχουν εγκριθεί προς υλοποίηση τουλάχιστον 10 θέσεις Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας.

H επιλογή των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί βάσει κριτηρίων από τον αρμόδιο Συντονιστή του προγράμματος Εrasmus+ του Τμήματος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Συντονίστριας του προγράμματος Erasmus+ (Επίκ. Καθηγ. κ. Άννα Μαστρογιάννη): amastrog@helit.duth.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Σταδιακή επαναλειτουργία των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΦ στο πλαίσιο του COVID-19


Η Επιτροπή Εποπτείας των Βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ., στη Συνεδρίασή που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18-05-2020, προσπαθώντας αφενός να ικανοποιήσει τις συσσωρευμένες ανάγκες πρόσβασης της Πανεπιστημιακής κοινότητας στο πληροφοριακό υλικό των Βιβλιοθηκών και αφετέρου να μην εκθέσει την υγεία του προσωπικού και των χρηστών των Βιβλιοθηκών σε κίνδυνο, αποφάσισε από τη 01/06/2020 να επιτρέψει την κυκλοφορία του πληροφοριακού υλικού σε περιπτώσεις μεγάλης ανάγκης, μέχρι να επιτραπεί το άνοιγμα των Βιβλιοθηκών, τηρώντας συγκεκριμένες διαδικασίες που έχει εισηγηθεί ο ΣΕΑΒ στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και στον ΕΟΔΥ.

Στο πλαίσιο αυτό:

 • Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΦ συνεχίζει να εξυπηρετεί με ηλεκτρονικά μέσα ή  τηλεφωνικά και προσπαθεί να ικανοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερα αιτήματα απομακρυσμένα.

Υπενθυμίζουμε ότι η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές των Βιβλιοθηκών (κατάλογος βιβλιοθήκης: https://opac.seab.gr/search~S4*gre , e-πηγές ΔΠΘ, Heal-Link, Αποθετήριο: https://lib.duth.gr/ ) συνεχίζεται αδιάλειπτα μέσω του διαδικτύου ή του εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) του Δ.Π.Θ. http://noc.duth.gr/services/vpn/, σε όσες είναι απαραίτητο.

 • Προβλέπεται η εξυπηρέτηση των χρηστών της Βιβλιοθήκης σε περιορισμένο ωράριο λειτουργίας και μόνο για την κυκλοφορία (δανεισμός και επιστροφή) υλικού.
 • Δεν επιτρέπεται η παραμονή των χρηστών σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο στον ευρύτερο χώρο της βιβλιοθήκης (π.χ. φωτοτύπηση υλικού, μελέτη στο αναγνωστήριο, εύρεση βιβλιογραφίας από τα τερματικά της βιβλιοθήκης, περιήγηση στα ράφια, κλπ., σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33457/ΦΕΚ 2038/30-5-2020), παρά μόνο η επίσκεψή τους ως τον χώρο της εισόδου.
 • Δεν πραγματοποιούνται εγγραφές νέων μελών στη Βιβλιοθήκη, παρά μόνο όσων ανήκουν στην Πανεπιστημιακή κοινότητα, έπειτα από τη συμπλήρωση αίτησης: https://opac.seab.gr/selfreg~S4*gre και απαραίτητα με τηλεφωνική επικοινωνία (2531039933).
 • Η Βιβλιοθήκη θα διερευνά τους διαθέσιμους τρόπους εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ έπειτα από επικοινωνία τους με τη Βιβλιοθήκη (τηλ.:2531039933).
 • Οι χρήστες οφείλουν να ακολουθούν και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων υπαλλήλων, χωρίς καμία εξαίρεση, προκειμένου να διασφαλιστεί το πρωτόκολλο ασφαλούς εξυπηρέτησης, όπως ορίζεται παρακάτω.

Δανεισμός υλικού

Α) Στοιχεία του χρήστη:

Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, φωτοαντίγραφο ή σκαναρισμένη της ακαδημαϊκής ταυτότητας (μπρος-πίσω):

Α1) να εμφανίζεται καθαρά ο δωδεκαψήφιος αριθμός της ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο)     

ή   Α2) ο δεκαψήφιος αριθμός κάρτας μέλους της Βιβλιοθήκης            

Β) Στοιχεία βιβλίου:

Β1) Όνομα συγγραφέα, τίτλος βιβλίου, εκδότης, έτος έκδοσης, ISBN, barcode βιβλίου.

Β2) Εναλλακτικά αν το αίτημα αποσταλεί με e-mail το url από τον κατάλογο, του βιβλίου για το οποίο γίνεται η αίτηση. 

Β3) Αν έχετε εντοπίσει το βιβλίο στους καταλόγους excel στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης τους ΤΕΦ, τότε μπορείτε να αποστείλετε μόνο τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο συγγραφέα, τίτλο βιβλίου και αριθμ. Εισαγωγής.

 • Οι χρήστες προσέρχονται στη Βιβλιοθήκη μόνο όταν λάβουν απαντητικό μήνυμα ότι το υλικό είναι έτοιμο προς παράδοση και σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα, σύμφωνα με το προσωρινό ωράριο λειτουργίας (Δευτέρα 10:00-13:00 & Πέμπτη 10:00—13:00), ώστε να αποφεύγονται περιττές μετακινήσεις και συνωστισμός.
 • Βιβλία τα οποία δεν παραλήφθηκαν από το χρήστη, παραμένουν για 4 ημέρες σε κράτηση. Μετά το πέρας του εν λόγω διαστήματος το αίτημα θεωρείται άκυρο και δημιουργείται νέο, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.

Για αναλυτικές οδηγίες πατήστε ΕΔΩ.

Επιστροφές υλικού βιβλιοθήκης – «ΕΥΔΟΞΟΣ»

 • Για τη διευκόλυνση των χρηστών έχει οριστεί νέα ημερομηνία επιστροφής κάθε δανεισμένου βιβλίου, αυτόματα από το σύστημα η 22/06/2020.
 • Οι χρήστες προσέρχονται στη Βιβλιοθήκη για επιστροφές υλικού μόνο κατόπιν επικοινωνίας (τηλεφωνικά ή e-mail).
 • Βιβλία που επιστρέφονται είναι διαθέσιμα για νέα χρήση (δανεισμό) έπειτα από ενδεδειγμένο χρόνο απομόνωσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο δανεισμός πριν από την πάροδο του χρόνου απομόνωσης. Σχετική ένδειξη για τη διαθεσιμότητα των βιβλίων θα εμφανίζεται στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης.
 • Για τις επιστροφές βιβλίων από την υπηρεσία «ΕΥΔΟΞΟΣ» επικοινωνήστε με τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας (https://eudoxus.gr/Announcements/1315) έχουν αρθεί για το τρέχον εξάμηνο όλες οι εκκρεμότητες των φοιτητών.

 

Κατάθεση Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών διατριβών

Η κατάθεση μεταπτυχιακών, διδακτορικών διατριβών καθώς και των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων θα γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως (τηλεφωνικά ή e-mail) με την βιβλιοθήκη του Τμήματος όπου υπάγεται ο φοιτητής.

Ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθηκών με φυσική παρουσία χρηστών σε περιπτώσεις μεγάλης ανάγκης

(Δανεισμός-Επιστροφές υλικού)

Το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού για τις ανωτέρω συναλλαγές καθορίζεται κατόπιν ραντεβού τηλεφωνικά ή μέσω e-mail με σειρά προτεραιότητας:

Δευτέρα 10:00 π.μ.- 13:00 μ.μ.
Πέμπτη 10:00 π.μ.- 13:00 μ.μ.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στην παροχή υπηρεσιών, στην τροποποίηση του ωραρίου και την παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξετε στον σύνδεσμο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης: https://lib.duth.gr/2020/06/02/%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%cf%89%ce%bd/

 

28/4/2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ


update 28/4/2020

Παράταση αναστολής Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Δ.Π.Θ.

____________________________

 

update 12/3/2020

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

update 5/3/2020

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους από 15/3/2020 έως 15/4/2020 καλούνται στην Γραμματεία τις ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών (11:00-13:00) να υπογράψουν και να παραλάβουν τις συμβάσεις τους έως τη Δευτέρα 9/3/2020.

update 29/1/2020

Οδηγός Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του ΔΠΘ

updates 14/1/2020

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας που φοιτούν στο 4ο έτος των σπουδών τους και θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους το εαρινό εξάμηνο να εγγραφούν στο μάθημα ‘ΠΑ 551 Πρακτική Άσκηση’ στο e class. Στο ‘ΠΑ 551 Πρακτική Άσκηση’ θα αναρτώνται όλες οι ανακοινώσεις της Πρακτικής Άσκησης.

Οι φοιτητές-τριες του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στη χρηματοδοτούμενη πρακτική άσκηση του εαρινού εξαμήνου καλούνται να αποστείλουν έως το Σάββατο 18/1 στην ηλεκτρονική διεύθυνση ikorre@helit.duth.gr τα απαραίτητα έγγραφα – δικαιολογητικά σε ψηφιακή σάρωση (σκαναρισμένα) πληκτρολογώντας στο θέμα του μηνύματός τους τη φράση «Μάρτιος- Πρακτική» και το Επώνυμό τους. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

update 6/11/2019

Παρακαλούνται οι φοιτητές, που έχουν επιλεγεί για την πρακτική άσκηση με τις εκδόσεις Πατάκη, να παρουσιαστούν τη Δευτέρα 11/11/2019 και ώρα 16:00 στο Εργαστήριο Γλωσσολογίας για συνάντηση με τον κ. Φλιάτουρα.

update 29/10/2019

Φοιτητές ανά φορέα

update 24/10/2019

Τελική Κατάταξη-ακαδ.-έτους-2019-2020 (2)

update 22/10/2019

Ωρολόγιο πρόγραμμα Σεμιναρίων Πρακτικής χειμερινού εξαμήνου 2019 – 2020

update 18/10/2019

Προσωρινή Κατάταξη ακαδ. έτους 2019-2020

update 15/10/2019

Οι φοιτητές-τριες του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας που διανύουν το  4o έτος, παρακολουθούν τα σεμινάρια πρακτικής του χειμερινού εξαμήνου και έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στη χρηματοδοτούμενη πρακτική άσκηση καλούνται να αποστείλουν έως την Παρασκευή 18/10 στην ηλεκτρονική διεύθυνση ikorre@helit.duth.gr τα σχετικά έγγραφα – δικαιολογητικά. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

update 27/9/2019

Καταστάσεις με φοιτητές/-τριες  του 4ου έτους που θα παρακολουθήσουν τα σεμινάρια του  μαθήματος «ΠΑ551: Πρακτική Άσκηση» το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20. Αν κάποιος/-α φοιτητής/-τρια θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα Εrasmus και δεν μπορεί να παρακολουθήσει τα σεμινάρια σύμφωνα με την κατανομή να επικοινωνήσει και να το δηλώσει  έως τη Δευτέρα 30/10/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση  ikorre@helit.duth.gr.

update 23/9/2019

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας που το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα φοιτήσουν στο 4ο έτος των σπουδών τους να εγγραφούν στο μάθημα “ΠΑ 551 Πρακτική Άσκηση” στο e-class.

update 16/9/2019

Προκηρύσσονται 147 θέσεις χρηματοδοτούμενης Πρακτικής Άσκησης σε φορείς ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας που το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα φοιτήσουν στο 4ο έτος των σπουδών τους. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

update 3/6/2019

Οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος θα πρέπει να αποστείλουν έως  8/6/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση ikorre@helit.duth.gr τα κατωτέρω απαραίτητα έγγραφα – δικαιολογητικά σε ψηφιακή σάρωση (σκαναρισμένα) πληκτρολογώντας στο θέμα του μηνύματός τους τη φράση «Ιούλιος Πρακτική» και το Επώνυμό τους. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

update 7/2/2019

Οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος θα πρέπει να αποστείλουν έως την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση ikorre@helit.duth.gr τα κατωτέρω απαραίτητα έγγραφα – δικαιολογητικά σε ψηφιακή σάρωση (σκαναρισμένα) πληκτρολογώντας στο θέμα του μηνύματός τους τη φράση «Μάρτιος- Πρακτική» και το Επώνυμό τους. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

update 7/5/2019

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές/τριες πραγματοποίησαν χρηματοδοτούμενη Πρακτική Άσκηση το Μάρτιο του 2019 να προσέλθουν στη Γραμματεία έως και την Τρίτη 16/4/2019, τις ώρες εξυπηρέτησης των φοιτητών/τριών (11:00-13:00), για να υπογράψουν τις συμβάσεις τους .

update 12/4/2019

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές/τριες πραγματοποίησαν χρηματοδοτούμενη Πρακτική Άσκηση το Νοέμβριο του 2018 να προσέλθουν στη Γραμματεία τις ώρες εξυπηρέτησης των φοιτητών/τριών (11:00-13:00) για να υπογράψουν τις συμβάσεις τους έως και την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019.

update 4/2/2019:

Ωρολόγιο πρόγραμμα Σεμιναρίων Πρακτικής εαρινού εξαμήνου 2018 – 2019

update 19/10/2018:

Ωρολόγιο πρόγραμμα Σεμιναρίων Πρακτικής χειμερινού εξαμήνου 2018 – 2019

update 9/10/2018:

Το πρώτο σεμινάριο του κ. Φλιάτουρα δεν θα πραγματοποιηθεί στις 10/10/2018 αλλά μεταφέρεται στις 17/10/2018 στις 9:00. Το σεμινάριο της κας Κορρέ στις 17/10/2018 θα ξεκινήσει στις 11:00.

update 8/10/2018:

Οι φοιτητές που βρίσκονται Ζ’ εξάμηνο και θα παρακολουθήσουν τα σεμινάρια πρακτικής του χειμερινού εξαμήνου θα πρέπει να αποστείλουν έως τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση ikorre@helit.duth.gr τα απαραίτητα έγγραφα – δικαιολογητικά σε ψηφιακή σάρωση (σκαναρισμένα) πληκτρολογώντας στο θέμα του μηνύματός τους τη φράση «Νοέμβριος Πρακτική» και το Επώνυμό τους. Πατήστε ΕΔΩ για την σχετική αναλυτική ανακοίνωση.

update 26/9/2018:

Οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκησή τους κατά το χειμερινό εξάμηνο να εγγραφούν στο  μάθημα “ΠΑ 551 Πρακτική Άσκηση” στο  e-class.

Για την Πρακτική Άσκηση θα γίνει ενημέρωση την Πέμπτη 4/10/2018 , 17.30 στην αιθ. Α’.

Πατήστε ΕΔΩ για να ενημερωθείτε για τα δύο πρώτα σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης.

update 18/9/2018:

Επισυνάπτεται  λίστα με τους αριθμούς μητρώου των  φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση τους  κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

9/3/2020: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ.doc

______________________________________________

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (updated 9/3/2020)

19/2/2020, 12:00-15:00, ΑΙΘ Ε’, ΥΛΦ186 (αναπληρώνει το 3/3/2020 μάθημα)

3/3/2020, 18:00-21:00, ΑΙΘ Α’, ΥΛΦ172 (αναπληρώνει το 19/2/2020 μάθημα)

4/3/2020, 12:00-15:00, ΑΙΘ Α’, ΕΕΛΦ198 (αναπληρώνει το 19/2/2020 μάθημα)

9/3/2020, 12:00-15:00, ΑΙΘ Β’, ΕΕΓΛΩ354 (αναπληρώνει το 3/3/2020 μάθημα)

17/3/2020, 9:00-12:00, ΑΙΘ E’, ΥΑΕΦ146 (αναπληρώνει το 10/2/2020 μάθημα)

 

 

 

______________________________________________

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-2019

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


Μετά την παύση τής φοιτητικής σχέσης με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο (μετά από ορκωμοσία, μεταγραφή ή διαγραφή), διαγράφετε αυτόματα και ο λογαριασμός χρήστη (παύουν να ισχύουν οι υπηρεσίες) στο Ίδρυμα.

Οι φοιτητές θα πρέπει να προνοούν εγκαίρως να διαχειριστούν (προώθηση/διάσωση) τα ηλεκτρονικά μηνύματά τους, διότι και αυτά διαγράφονται χωρίς να υπάρχει δυνατότητα επανάκτησής τους.

Δεν θα υπάρχει πρότερη ειδοποίηση για την διαγραφή τού λογαριασμού χρήστη, καθώς αυτή γίνεται αυτόματα μετά την καταχώριση ορκωμοσίας, μεταγραφής ή διαγραφής τού εκάστοτε φοιτητή στην Γραμματεία.

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΠΣ


updates 18/12/2016: 1) Το ΙΣΤ402 (μάθημα Δ’ εξαμήνου ΜΟΝΟ για τους φοιτητές εγγραφής 2010-2011) αντιστοιχεί σε μία οποιαδήποτε Ελεύθερη Επιλογή με κωδικό ΕΕΝΕΦ ή μια ΕΕ από το Τμήμα Ιστορίας Εθνολογίας όταν προσφέρεραι. 2) Το μάθημα “Ιστορία του Ελληνικού Κράτους τον 19ο και 20ο αιώνα” (Ζ’ εξαμήνου για τους εγγραφής ΠΡΙΝ το 2009), αντιστοιχεί σε μια οποιαδήποτε Ελεύθερη Επιλογή με κωδικό ΕΕΝΕΦ.

Η Συνέλευση του Τμήματος στην Αριθ. 3/25-11-2015 συνεδρίασή της αποφάσισε τις συνημμένες αντιστοιχήσεις μαθημάτων του παλαιού προγράμματος σπουδών (2009 και παλαιότερα) με μαθήματα του νέου προγράμματος (2010 κ.ε.) με ισχύ από την εξεταστική Ιανουαρίου 2016.

Ως εκ τούτου καλούνται οι φοιτητές εγγραφής 2009 και παλαιότερα που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις ερχόμενες εξεταστικές χειμερινού και εαρινού εξαμήνου να φροντίζουν να δηλώσουν κατά την περίοδο δηλώσεων στα αρμόδια μέλη ΔΕΠ τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν σύμφωνα με τις νέες αντιστοιχήσεις.

update 26/9/2016: Το 701ΓΛΩ αντιστοιχεί σε μία οποιαδήποτε Ελεύθερη Επιλογή με κωδικό ΕΕΓΛΩ μόνο σε περίπτωση που δεν προσφέρεται το ΕΕΓΛΩ331.

update 10/7/2016: Η Συνέλευση του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην αριθμ. 9/15-6-2016 συνεδρίασή της, έπειτα από διεξοδική συζήτηση του θέματος αποφάσισε ομόφωνα την αντιστοίχιση του μαθήματος του παλαιού Προγράμματος Σπουδών ΦΙΛΟΣ 501 με μία οποιαδήποτε Ελεύθερη Επιλογή. Η αντιστοίχηση θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και εξής.

update 26/2/2016: Κατά την περίοδο δηλώσεων του εαρινού εξαμήνου, οι φοιτητές εγγραφής 2009 και παλαιότερα που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εξεταστική ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 οφείλουν να δηλώσουν στα αρμόδια μέλη ΔΕΠ τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν σύμφωνα με τις νέες αντιστοιχήσεις (βλ. σχετική ανακοίνωση). Να σημειωθεί πως στις περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με τις νέες αντιστοιχίσεις, είναι επιθυμητή αντιστοιχία σε μία οποιαδήποτε Ελεύθερη Επιλογή, οι παραπάνω φοιτητές μπορούν να δηλώσουν ΚΑΙ τα σχετικά μαθήματα ΕΕ που προσφέρθηκαν κατά το χειμερινό εξάμηνο του 2015-2016.

update 15/1/2016: Το μάθημα 47ΑΕΦ τελικά αντιστοιχεί σε μία οποιαδήποτε Ελεύθερη Επιλογή με κωδικό ΕΕΑΕΦ.

update 10/12/2015: Κατόπιν της αποστολής της φόρμας στα μέλη ΔΕΠ, οι φοιτητές θα πρέπει να την εκτυπώσουν και να την παραδώσουν μαζί με το γραπτό τους την ημέρα της σχετική εξέτασης.

update 10/12/2015: Το μάθημα 26ΠΑΡΧ τελικά αντιστοιχεί σε μία οποιαδήποτε Ελεύθερη Επιλογή με κωδικό ΕΕBΑΡΧ και όχι ΕΕΑΡΧ.