ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+ 2020-2021


Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, έχουν εγκριθεί προς υλοποίηση τουλάχιστον 10 θέσεις Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας.

H επιλογή των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί βάσει κριτηρίων από τον αρμόδιο Συντονιστή του προγράμματος Εrasmus+ του Τμήματος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Συντονίστριας του προγράμματος Erasmus+ (Επίκ. Καθηγ. κ. Άννα Μαστρογιάννη): amastrog@helit.duth.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ


Ανακοινώνεται ότι το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. προκηρύσσει για το οικονομικό έτος 2020 θέσεις ωρομισθίων μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων προς επικουρία των μελών Δ.Ε.Π. στο έργο τους.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση και σύντομο βιογραφικό σημείωμα στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τ.Ε.Φ. από τις 29/1/2020 μέχρι και τις 4/2/2020.

H αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. είτε με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση mpapavas@kom.duth.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ-2020

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


Οι  φοιτητές οι οποίοι αιτήθηκαν μετεγγραφή στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας παρακαλούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που δεσμεύτηκαν στην ηλεκτρονική αίτησή τους για μετεγγραφή, προκειμένου να ελεγχθούν από το Τμήμα, είτε αυτοπροσώπως είτε να αποστείλουν τα δικαιολογητικά με ταχυμεταφορική (courier) από 27-11-2019 έως 6-12-2019 στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

Πανεπιστημιούπολη

69100 Κομοτηνή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ Β´ ΚΑΙ Γ´ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ


Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για τον Β΄ Κύκλο Σπουδών (ΠΜΣ «Κείμενα και Πολιτισμός») και για τον Γ΄ Κύκλο Σπουδών (Διδακτορική Διατριβή) θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 από τις 9:30 π.μ. έως αργά το απόγευμα στην Αίθουσα του ΠΜΣ, στο νέο ΠΡΟΚΑΤ.

Από την Τρίτη 1 Οκτωβρίου οι υποψήφιοι καλούνται να αποτανθούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ, κ. Παπαβασιλείου (25310-39906, 6972509229, 6940876448), προκειμένου να πληροφορηθούν την ακριβή ώρα της συνέντευξής τους.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να βρίσκονται στον χώρο των συνεντεύξεων τουλάχιστον μία ώρα πριν τη συνέντευξή τους.

Η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του Β´ και του Γ´ κύκλου Σπουδών του ΤΕΦ:

1. Καθ. Βασιλική Κοντογιάννη

2. Καθ. Φλώρα Π. Μανακίδου

3. Επ. Καθ. Raimondo Tocci

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»


Παράταση υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. στο Π.Μ.Σ. «Κείμενα και Πολιτισμός» για το ακ. έτος 2019-2020 έως τις 26/9/2019.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.