Πρόσκληση αιτήσεων για το ΠΜΣ στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες του ΟΠΑ


Πρόσκληση 1ου Κύκλου Αιτήσεων 2021-22

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΕΑΕΦ154 & ΥΑΕΦ146


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΕΕΑΕΦ 154)

Για τους επί πτυχίω και όσους άλλους δώσουν το μάθημα: Το μάθημα θα εξεταστεί μέσω eclass με την επιλογή «ασκήσεις». Η άσκηση θα ανοίξει την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021, στις 15:00 ακριβώς! Καλή επιτυχία!

 

ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΥΑΕΦ 146)

Το μάθημα θα εξεταστεί μέσω eclass με το εργαλείο «ασκήσεις». Η άσκηση θα ανοίξει στις 15:00 (3:00 μ.μ.) την Τετάρτη 2 Ιουνίου. Θα έχετε 40 λεπτά χρόνο. Καλή επιτυχία!

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ERASMUS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 2021-22


Το πρόγραμμα Erasmus+ για την ανώτατη εκπαίδευση χρηματοδοτεί κινητικότητα φοιτητών για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει σε φοιτητές από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς – μεταπτυχιακούς – υποψήφιους διδάκτορες) του Δ.Π.Θ. τη δυνατότητα να μετακινηθούν για σπουδές σε Πανεπιστήμια διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα οποία έχει συναφθεί διμερής συμφωνία. H επιλογή των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί βάσει κριτηρίων από τον αρμόδιο Συντονιστή του προγράμματος Εrasmus+ του Τμήματος. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Συντονίστριας του προγράμματος Erasmus+ (Επίκ. Καθηγ. κ. Άννα Μαστρογιάννη): amastrog@helit.duth.gr Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τετάρτη 28 Απριλίου 2021.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ERASMUS 2021-2022 ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΙΜΕΡΩΝ-ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Διαδικτυακή ενημέρωση για το πρόγραμμα Erasmus+ Τετάρτη 7 Απριλίου @ 18:00


Την Τετάρτη 7 Απριλίου στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημέρωση για το πρόγραμμα Erasmus+ (για σπουδές και πρακτική άσκηση), μέσω της πλατφόρμας skype for business, στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://meet.lync.com/duth/amastrog/055WYQS0

Η ενημέρωση απευθύνεται σε φοιτητές του Τ.Ε.Φ. από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς – μεταπτυχιακούς – υποψήφιους διδάκτορες), που έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν σε Πανεπιστήμια διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΑΕΦ146


Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες που παρακολουθούν το Υποχρεωτικό μάθημα Κλασικής Ειδίκευσης ΥΑΕΦ146 “Ιστοριογραφία” με διδάσκουσα την Καθηγήτρια κ. Χ. Ιωαννίδου, ότι στο εξής και μέχρι την ολοκλήρωση του τρέχοντος εαρινού ακαδημαϊκού εξαμήνου 2021, οι παραδόσεις του θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη και ώρα 18:30-21:00, σύμφωνα με το ανανεωμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021.

Εκ μέρους της Διδάσκουσας

Καθηγήτρια Χ. Ιωαννίδου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΠΑ 551 Πρακτική Άσκηση”


Καλούνται όλοι οι φοιτητές του τρίτου έτους να παρακολουθήσουν την Παρασκευή 19/3 στις 18.00  το  ενημερωτικό  σεμινάριο  για το μάθημα “ΠΑ 551 Πρακτική Άσκηση”.

Θα χαιρετήσει η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ”,  Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγήτρια κ. Ζωή Γαβριηλίδου.

Θα επικεντρωθούμε στον τρόπο αναζήτησης φορέων για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σε φορείς και θα φτιάξουμε ομάδες.

Ο σχετικός σύνδεσμος
https://meet.lync.com/duth/ikorre/A0YT2GW7