ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΛΦ173


Οι παραδόσεις του μαθήματος Έπος Βεργιλίου Αινειάδα (ΥΛΦ173) θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου στις 18:00 στην Αίθουσα Α’, σύμφωνα και με το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να εγγραφούν άμεσα στο μάθημα στο eClass.

Εκ μέρους του Επ. Καθηγητή Λατινικής Φιλολογίας κ. Παρασκευιώτη

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΓΛΩ322 “ΚΕΙΜΕΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ”, ΕΕΓΛΩ363 “ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ” ΚΑΙ ΕΕΝΕΦ272 “ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ”


Οι παραδόσεις των μαθημάτων ΥΓΛΩ322 (Κειμενογλωσσολογία) και ΕΕΓΛΩ363 (Ζητήματα Ορθογραφίας και Σύνταξης της Νέας Ελληνικής) θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου. Οι παραδόσεις του μαθήματος ΕΕΝΕΦ272 (Διδακτική της λογοτεχνίας) θα ξεκινήσουν την Τρίτη 5 Οκτωβρίου.
Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στο eclass των αντίστοιχων μαθημάτων.

Εκ μέρους του διδάσκοντα κ. Κιοσσέ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΛΩ304 “ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ”, ΥΓΛΩ362 “ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ” ΚΑΙ ΕΕΓΛΩ355 “ΟΡΟΛΟΓΙΑ”


Το μάθημα κορμού ΓΛΩ304 (Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης ΙΙ) θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 11/10/2021. Τα μαθήματα ειδίκευσης ΥΓΛΩ362 (Γλωσσική αλλαγή) και ΕΕΓΛΩ355 (Ορολογία) θα ξεκινήσουν κανονικά την Τρίτη 5/10/2021 στις αίθουσες και τις ώρες που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα. Παρακαλούνται οι φοιτητές/-τριες να τηρήσουν όλα τα μέτρα προστασίας και να έχουν μαζί τους τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, νόσησης ή αποτελεσμάτων του rapid test (σύμφωνα με το προβλεπόμενο πλαίσιο της ΚΥΑ που έχει δημοσιευτεί για το άνοιγμα των πανεπιστημίων), καθώς θα διενεργηθούν έλεγχοι. Παρακαλούνται όλοι/-ες οι φοιτητές/-τριες και των τριών προαναφερόμενων μαθημάτων να εγγραφούν άμεσα στο e-class από την 1/10/2021 και εξής για να δουν το υλικό και τις πληροφορίες για το μάθημά τους (σημ.: έχει γίνει εκκαθάριση/απεγγραφή των φοιτητών που γράφτηκαν το 2020).

Εκ μέρους του Επ. Καθηγητή Γλωσσολογίας κ. Ασημάκη Φλιάτουρα

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΦ221 “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ” (ΤΜΗΜΑ Ρ-Ω) ΚΑΙ ΕΕΒΦ301 “ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ”


Το μάθημα ΒΦ221 “Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία” (Ρ-Ω) θα ξεκινήσει στις 4-10-2021 και το μάθημα ΕΕΒΦ301 “Βυζαντινή Θεολογική Γραμματεία” στις 6-10-2021 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να εγγραφούν στο eclass των μαθημάτων.

Εκ μέρους της διδάσκουσας κ. Αναστασίας Νικολάου

Έναρξη παραδόσεων του μαθήματος ΚΦΙ501


Οι παραδόσεις του μαθήματος KΦΙ 501 (Οβίδιος, Heroides) θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου (12.00-15.00, Αίθ. Μεταπτυχιακού – ΠΡΟΚΑΤ Ε΄), σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΧΕ 2021-22 που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Όσες/οι φοιτήτριες/τες πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα θα πρέπει να κάνουν άμεσα την εγγραφή τους στο eClass.

Έναρξη παραδόσεων του μαθήματος ΕΕΛΦ194


Οι παραδόσεις του μαθήματος ΕΕΛΦ194 (Σενέκας, Apocolocyntosis) θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου (09.30-12.00, Αίθ. Α΄), σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΧΕ 2021-22 που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Όσες/οι φοιτήτριες/τες πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα θα πρέπει να κάνουν άμεσα την εγγραφή τους στο eClass.

Έναρξη παραδόσεων του μαθήματος ΥΛΦ171


Οι παραδόσεις του μαθήματος ΥΛΦ171 (Πεζογραφία ΙΙ) θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου, σύμφωνα και με το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να εγγραφούν άμεσα στο μάθημα στο eClass.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΕΑΕΦ145 “ΛΟΙΠΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΕΚΤΟΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΑΕΦ101 “ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ/ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ” ΤΜΗΜΑ Κ-Π


Οι παραδόσεις του μαθήματος της Β΄ Ζώνης, Ειδίκευση Κλασικής Φιλολογίας ΕΕΑΕΦ145 Λοιπά Ποιητικά Είδη (εκτός Λυρικής Ποίησης)  με διδάσκοντα τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Τσομή θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου και ώρα 09:00 στην αίθουσα Α’, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Χειμερινού Εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

 

Οι παραδόσεις του μαθήματος του Α΄  Εξαμήνου ΑΕΦ101 Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας/Θεματογραφία, Τμήμα Κ-Π με διδάσκοντα τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Τσομή θα ξεκινήσουν την Τρίτη 5 Οκτωβρίου και ώρα 09:00 στην αίθουσα Α’, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Χειμερινού Εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Έναρξη μαθημάτων ΛΦ121 (Α-Μαλ)


Οι παραδόσεις του μαθήματος ΛΦ121 (Α-Μαλ) θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου και ώρα 15:00 στην αίθουσα Ε’, σύμφωνα και με το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Έναρξη μαθημάτων ΛΦ123


Οι παραδόσεις του μαθήματος ΛΦ123 θα ξεκινήσουν την Τρίτη 5 Οκτωβρίου και ώρα 09:00, σύμφωνα και με το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να κάνουν άμεσα την εγγραφή τους στο e-class, προκειμένου να λαμβάνουν ανακοινώσεις και υλικό σχετικά με το μάθημα.