ΕΕΑΕΦ 145 ΛΟΙΠΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΑ (Φ.Π. ΜΑΝΑΚΙΔΟΥ)


1. Α. Εισαγωγικά δεδομένα για την ελληνιστική περίοδο (ιστορική και γραμματολογική παρουσίαση).

 • πολιτικές, κοινωνικές συνθήκες
 • μοναρχία: ο νέος και μακεδονικός θεσμός
 • δυναστείες των Επιγόνων (Αντιγονίδες, Πτολεμαίοι, Σελευκίδες, Ατταλίδες)
 • δυναστική πολιτική και προπαγάνδα
 • βασιλικές αυλές, χορηγία (σύνταξη).
 • ελληνισμός και διάχυσή του ή κοσμοπολιτισμός, ΚοινήΒ. Βασικές αρχές της ελληνιστικής ποίησης, πρόδρομοι (Φιλίτας Κώος, Αντίμαχος Κολοφώνιος), παράδοση και νεωτερισμός.
 • α) Ακαδημαϊσμός, λογιοσύνη, ars-ingenium
 • β) ανάμειξη ειδών, πολυειδία-contaminatio generum
 • γ) συστηματική ανάπτυξη της φιλολογίας ως αυτόνομης επιστήμης (καθορισμός του έργου της: συγκέντρωση/διάσωση, αποκατάσταση και έκδοση με υπομνηματισμούς). Ζητήματα. Οι αλεξανδρινοί φιλόλογοι και η δράση τους.3. Επιμέρους στοιχεία:
 • Βασιλικά θέματα (Νίκη, Κόμη, Σωσίβιος)
 • Θέματα καθημερινά, οικεία (έρωτας, ηλικίες)
 • Εμμονή στη λεπτομέρεια (ένα δείγμα: ο χιτώνας του Ιάσονα στα Αργοναυτικά)
 • Αποκαθήλωση θεών και ηρώων, νέος ηρωισμός (ή και αντιηρωικότητα)
 • Ανάδειξη ασήμων σε διάσημους (Εκάλη, Μόλορχος)Γ. Βιβλιογραφία: συζήτηση και νέες τάσεις.

  Δ. Στόχοι της παρουσίασης

  2. Α. Βίος και σύνταγμα του Θεόκριτου, ιδιαιτερότητες και ερμηνευτικές τάσεις στην κατανόηση της θεοκρίτειας ποίησης (απλή και συμβολική ερμηνεία·∙ ρεαλισμός·∙ ειρωνεία, αποστασιοποίηση, ars allusiva, φιλοσοφικό υπόστρωμα).

  Β. Οι όροι βουκολικός, ειδύλλιον/ειδυλλιακόν, επύλλιον·∙ σχέση με το παραδοσιακό έπος, το δακτυλικό εξάμετρο. Οι διάλεκτοι του Θεόκριτου. Τα μοτίβα του βουκολικού κόσμου.

  3. Η λειτουργία του χρόνου στη θεοκρίτειο ποίηση: Η ευχετική διάσταση.
  4. 11ο ειδύλλιο: αναλυτική παρουσίαση θα γίνει από γλωσσική (διάλεκτος, διάλεκτοι),

υφολογική, ειδολογική, πραγματολογική άποψη (στ.1-40).

5. 11ο ειδύλλιο: αναλυτική παρουσίαση θα γίνει από γλωσσική (διάλεκτος, διάλεκτοι), υφολογική, ειδολογική, πραγματολογική άποψη (41 έως τέλος).

6. 11ο ειδύλλιο: Λογοτεχνικά μοντέλα που υπόκεινται στο ποίημα (Οδύσσεια, λυρική ποίηση, Μέση και Νέα Κωμωδία, Φιλόξενος)

7. 4ο ειδύλλιο: αναλυτική παρουσίαση θα γίνει από γλωσσική (διάλεκτος, διάλεκτοι), υφολογική, ειδολογική, πραγματολογική άποψη (1-30).

8. 4ο ειδύλλιο: αναλυτική παρουσίαση θα γίνει από γλωσσική (διάλεκτος, διάλεκτοι), υφολογική, ειδολογική, πραγματολογική άποψη (31 έως τέλος).

9. 4ο ειδύλλιο: Ο αθλητισμός και ο βουκολικός κόσμος. Επισκόπηση της σχέσης ποίησης και αθλητισμού στην ελληνιστική ποίηση

10. 10ο ειδύλλιο: αναλυτική παρουσίαση θα γίνει από γλωσσική (διάλεκτος, διάλεκτοι), υφολογική, ειδολογική, πραγματολογική άποψη (1-31 έως τέλος).

11. 10ο ειδύλλιο: αναλυτική παρουσίαση θα γίνει από γλωσσική (διάλεκτος, διάλεκτοι), υφολογική, ειδολογική, πραγματολογική άποψη (31 έως τέλος).

12. 10ο ειδύλλιο: ο αγροτικός κόσμος και το ησιόδειο πρότυπο. 13. Ανακεφαλαίωση, συμπεράσματα, βιβλιογραφική συζήτηση.