ΕΕΒΦ287 Βυζαντινή Λογοτεχνία / Γραμματεία (πρώιμης περιόδου)