ΕΕΝΕΦ249 Νεοελληνικά Λογοτεχνικά Κείμενα Ι (αρχές-1669)