ΕΕΦΙΛΟΣ513 Ερμηνείες της Αρχαίας στη Σύγχρονη Ελληνική Φιλοσοφία: Πλάτων