ΥΝΕΦ244 Νεοελληνική Λογοτεχνία/ Γραμματεία (1914-1974)