Χελιδώνη Στέλλα / Chelidoni Stella


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
• Πρώιμη Νεοελληνική Γραμματεία (αρχές-1830).
• Δημώδες Βυζαντινό/Πρώιμο Νεοελληνικό Ερωτικό Μυθιστόρημα.
• Αφηγηματολογία , Η Σημειολογία των Αφηγηματικών Παραδόσεων.
• Έκδοση υστεροβυζαντινών και νεοελληνικών λογοτεχνικών κειμένων.
• Θεωρία της Λογοτεχνίας.

ΣΠΟΥΔΕΣ
• 1981-1986: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Πτυχίο (Γλωσσολογία).
• 1987-1988: École des Hautes Études en Sciences Sociales, Παρίσι, Μεταπτυχιακό: D.E.A. Επιστήμες του λόγου (Νεοελληνική Φιλολογία, Θεωρία της Λογοτεχνίας, Σημειωτική και Αφηγηματολογία).
• 1994(1999)-2004: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διδακτορικό (Νεοελληνική Φιλολογία).
Διδ. διατριβή: “ Το πρότυπο και η ποιητική του μεσαιωνικού μυθιστορήματος Διήγησις εξαίρετος Βελθάνδρου του Ρωμαίου” Επόπτης: Καθηγ. Γ. Κεχαγιόγλου.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
• 1995-2002: Καθηγήτρια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
• 2002-2009: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, διδασκαλία (απόσπαση από τη Δευτεροβάθμια).
• 2009- : Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Λέκτορας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)
• Stella Chelidoni, «Velthandros and Chrysantza: A Precursor of the European Fantastic Roman», The International Journal of the Humanities, Volume 5, Number 5, 2007: 169-174.
• Στέλλα Χελιδώνη, «Η κρίσιμη επιλογή της Σαχραζάτ. Μια ιδιαίτερη περίπτωση γυναικείου αφηγηματικού λόγου», Λόγος γυναικών, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Κομοτηνή, 26-28 Μαΐου 2006, επιμ. Βασιλική Κοντογιάννη, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α., 2008: 415 – 427.
• Στέλλα Σπ. Χελιδώνη, «Μια εκκλησιαστική παράδοση κρυμμένη στο “Κοινωνικόν Μυθιστόρημα” του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη Η Φόνισσα», Κονδυλοφόρος. Ετήσια έκδοση Νεότερης Ελληνικής Φιλολογίας, τόμ. 9, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2010: 81-115.
• Στέλλα Χελιδώνη, «Τα μοτίβα της ερωτικής θεματικής σε έργα της πρώιμης νεοελληνικής γραμματείας: υπερεθνικά στερεότυπα ή δείκτες της ελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας των συγγραφέων;», Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα)/Identities in the Greek world (from 1204 to the present day), Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Γρανάδα, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010, επιμ. Κωνσταντίνος Α. Δημάδης, τόμ. Β΄, Αθήνα, Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ)/European Society of Modern Greek Studies, 2011: 523-533.
• Στέλλα Σπ. Χελιδώνη, «Το διήγημα του Γ. Βιζυηνού Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως και το ζήτημα του ειδολογικού χαρακτήρα του», Το εύρος του έργου του Γεωργίου Βιζυηνού: παλαιότερες αναγνώσεις και νέες προσεγγίσεις, Πρακτικά Διημερίδας, Κομοτηνή, 30-31 Μαΐου 2009, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Αθήνα, εκδ. Σοκόλη-Κουλεδάκη, 2012: 115–130.