Όνομα/Name: Μπουσές Σταμάτιος / Busses Stamatios
Τίτλος/Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / Associate Professor
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ειδικότητα/Specialties: Πεζογραφία Ύστερης Αρχαιότητας (Ρητορική), Λεξικογραφία, Ελληνική Παπυρολογία, Θρησκεία (Πρώιμος Χριστιανισμός), Αρχαία Ελληνική Ζωγραφική.
Τηλέφωνο/Phone: +30-25310-39950
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

• Late Antiquity (Rhetoric). • Lexicography. • Greek Papyrology. • Religion (Early Christianity). • Ancient Greek Painting