Περιγραφή Ερευνητικού Προγράμματος


Τίτλος

DMA-online: Ηλεκτρονική έκδοση ελληνικών μεσαιωνικών χειρογράφων

 

Αντικείμενο Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ηλεκτρονική έκδοση ελληνικών μεσαιωνικών χειρογράφων. Στην πρώτη φάση του προγράμματος θα εκδοθούν χρονολογημένα και χρονολογήσιμα ελληνικά χειρόγραφα. Η ηλεκτρονική έκδοση των χειρογράφων θα ολοκληρωθεί σε περισσότερα του ενός στάδια, αυξάνοντας τον αριθμό χειρογράφων και επεκτείνοντας προοδευτικά τα μεταδεδομένα που τα συνοδεύουν.

[pdf-embedder url=”https://helit.duth.gr/wp-content/uploads/2019/02/Bodleian-Library-MS.-Barocci-56.pdf” title=”Bodleian Library MS. Barocci 56″]

Metadata

Shelfmark: Bodleian Library MS. Barocci 56

Folio/page: fol. 6v

Date: 1301–1325

Languages: Greek

View / Open:

Bodleian Library MS. Barocci 56.pdf

Full Metadata Display.pdf

 

[pdf-embedder url=”https://helit.duth.gr/wp-content/uploads/2019/02/Bodleian-Library-MS.-Barocci-55.pdf” title=”Bodleian Library MS. Barocci 55″]

Metadata

Shelfmark: Bodleian Library MS. Barocci 55

Folio/page: Inside lower cover

Date: 990–1010

Languages: Greek

 

Download:

Bodleian Library MS. Barocci 55.pdf

Full Metadata Display.pdf