Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Διαδικτυακό Επιστημονικό Colloquium Τ.Ε.Φ. 2021-2022: Διάλεξη του κ. Δημήτρη Αποστολόπουλου

1 Ιουνίου @ 6:00 μμ - 9:00 μμ

Σας προσκαλούμε στη διάλεξη του κ. Δημήτρη Αποστολόπουλου με θέμα:

Με δόλο και με μαργιολιά. Γ ια μια αθησαύριστη απόδοση της «Ἑξαβίβλου» του Αρμενόπουλου στη δημώδη.

Η διάλεξη θα γίνει διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams, την Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022, ώρα 6:00 μ.μ.

Θα μπορείτε να συνδεθείτε στην συνεδρία με τον ακόλουθο “σύνδεσμο”:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njc3MDc2NjQtYTU5Ni00NGEwLWFkZmItOGExYzc5ZjYzZTIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22b1ac39eb-d4ce-45fc-8cec-f39f337a11b4%22%7d

Συνημμένα θα βρείτε την πρόσκληση για την ομιλία του κ. Δημήτρη Αποστολόπουλου.

Εκ μέρους των υπευθύνων του Επιστημονικού Colloquium του Τ.Ε.Φ. για το 2021-2022, Επίκουρων Καθηγητών του Τμήματος, κας Κωνσταντινίδου Μαρίας και κου Δανόπουλου Κωνσταντίνου,

Γραμματεία Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
1 Ιουνίου
Ώρα:
6:00 μμ - 9:00 μμ
Κατηγορία Εκδήλωση: