Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Εργαστήριο Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας: Διάλεξη με τίτλο «Αρχαία Ελληνική Μουσική»

19 Μαΐου @ 6:00 μμ - 9:00 μμ

Στο πλαίσιο του μαθήματος ΕΕΙΣΤ401 (ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ) το Εργαστήριο Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας του Τ.Ε.Φ. σε συνεργασία με τον καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. Στέλιο Ψαρουδάκη διοργανώνει τη διάλεξη:

«Αρχαία Ελληνική Μουσική»

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ, 18:00-21:00, ΑΙΘΟΥΣΑ Β´ του Τ.Ε.Φ.

Είναι ανοικτή για του κοινό μέσω αυτού του συνδέσμου:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjExNzA5MDktZjc2YS00MmRhLTgwZjAtMTU4OTc4ZDNmZDVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%222d96fab3-c13e-4640-a389-58a33a94f74f%22%7d

Ο Στέλιος Ψαρουδάκης είναι καθηγητής στο Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. στον Τομέα Ιστορικής και Συστηματικής Μουσικολογίας. Τα ερευνητικά κι ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την Αρχαία ελληνική μουσική: πράξη, θεωρία (αρμονική, ρυθμική), σημειογραφία, όργανα (μελέτη και ανακατασκευή: χέλυς, κιθάρα, φόρμιγξ, τρίγωνον, αυλός, πλαγίαυλος).

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
19 Μαΐου
Ώρα:
6:00 μμ - 9:00 μμ
Κατηγορία Εκδήλωση: