Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Υποστήριξη διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας της Χ. Νεστορίδου

28 Ιουνίου @ 11:00 πμ - 2:00 μμ

28 Ιουνίου @ 11:00 π.μ.

Η υποστήριξη της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Νεστορίδου Χρυσούλας με τίτλο «Το περιοδικό Απόπλους (Σάμος, Άνοιξη 2011-Καλοκαίρι 2021)» θα λάβει χώρα την Τρίτη 28/06/2022 και ώρα 11:00 π.μ. με διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας Microsoft Teams.

Όσοι επιθυμούν να την παρακολουθήσουν μπορούν να συνδεθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njc3MDc2NjQtYTU5Ni00NGEwLWFkZmItOGExYzc5ZjYzZTIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22b1ac39eb-d4ce-45fc-8cec-f39f337a11b4%22%7d

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
28 Ιουνίου
Ώρα:
11:00 πμ - 2:00 μμ