Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Διαδικτυακό Επιστημονικό Colloquium Τ.Ε.Φ. 2020-2021: Διάλεξη του κ. Παναγιώτη Σεράνη

02/06/2021 @ 6:00 μμ - 8:00 μμ

Σας προσκαλούμε στη διάλεξη του κ. Παναγιώτη Σεράνη, μέλους Σ.Ε.Π. του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, με θέμα:

“Αλλαγή παραδείγματος στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών: Τα ΑΕ της θεωρητικής κατεύθυνσης στην Γ΄ Λυκείου”

Ο Παναγιώτης Σεράνης, ύστερα από τις βασικές σπουδές Κλασικής Φιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πτυχίο: 1994) και μεταπτυχιακές σπουδές στο τότε Τμήμα Φ.Π.Ψ, στον Τομέα Παιδαγωγικής, με διπλωματική εργασία «Ο αντιπολεμικός χαρακτήρας της Ιλιάδας και η παιδαγωγική του αξιοποίηση: Διδακτικός σχεδιασμός» (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: 1996), εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, στο Τμήμα Εκπαίδευσης (School of Education), με τίτλο “The place of reader response in the teaching of ancient greek literature in translation” ( = «Η θέση της αναγνωστικής ανταπόκρισης στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση») (Διδακτορικό Δίπλωμα 2000). Εν συνεχεία δίδαξε στο Γκέρμερσχάιμ/Μάινζ της Γερμανίας το αντικείμενο της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (2008-2016), στο Πανεπιστήμιο του Μάινζ. Από το 2014 μέχρι σήμερα διδάσκει, ως μέλος ΣΕΠ, στο Aνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία», και συγκεκριμένα στο επιστημονικό πεδίο «Διδακτική των Αρχαίων Ελληνικών», ενώ είναι και Καθηγητής Φιλόλογος, στην Μέση Εκπαίδευση, στην Ελλάδα (από το 2004 μέχρι σήμερα).
Τα ενδιαφέροντά του εστιάζονται στην εφαρμογή σύγχρονης διδακτικής μεθοδολογίας στη διδασκαλία της γλώσσας, στη διδακτική των κλασικών γλωσσών, στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία, στη θέση των κλασικών γλωσσών στο σχολικό Αναλυτικό Πρόγραμμα και στο ρόλο της κλασικής παιδείας στα ευρωπαϊκά curricula.

Η διάλεξη θα γίνει διαδικτυακά, μέσω Microsoft Teams, την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021, ώρα 6:00 μ.μ. – 8:00 μ.μ.

Θα μπορείτε να συνδεθείτε στη συνεδρία με τον ακόλουθο “σύνδεσμο”:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa8f1117c9f3e41fb90b683dd60a0fed4%40thread.tacv2/1615908415081?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22cefe71c8-b266-4220-a4ca-cd2956446e3f%22%7d

Εκ μέρους του κ. Γρηγορίου Παπαγιάννη,
Καθηγητή Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.,
υπευθύνου για το Επιστημονικό Colloquium του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Γραμματεία Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
02/06/2021
Ώρα:
6:00 μμ - 8:00 μμ
Κατηγορία Εκδήλωση: