Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

Colloquium ΤΕΦ: Διάλεξη Α. Ζωγράφου

22 Φεβρουαρίου

Σκοπός του Colloquium του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας είναι η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας των μελών ΔΕΠ του Τμήματος μεταξύ τους, η ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων και ο επιστημονικός διάλογος με μέλη της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, προκειμένου να αναδυθούν δυνατότητες διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ του διδακτικού-ερευνητικού δυναμικού του Τμήματος και επιστημόνων από άλλα Πανεπιστήμια της χώρας ή του εξωτερικού και να διαμορφωθούν επιστημονικές συνέργειες που θα οδηγήσουν στη χάραξη της ερευνητικής πολιτικής του Τ.Ε.Φ και στον καθορισμό των ερευνητικών προτεραιοτήτων.

Διεξάγεται διαδικτυακά
Συνδεθείτε εδώ:
https://tinyurl.com/ColloquiumPhilology

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
22 Φεβρουαρίου